Oppilas- ja opiskelijahuolto vahvistuu, kun lakiin tuodaan säädökset opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien sitovasta mitoituksesta. Valtioneuvosto on antanut tästä esityksen.

Sekä perusopetuksessa että toisella asteella tulisi jatkossa olla vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alusta.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka arvioi, että Joutsassa panostukset mainittuihin palveluihin riittävät myös jatkossa, haasteista huolimatta.

Joutsassa varsinaista kuraattorin tehtävää hoitaa sosiaalitoimen työntekijä. Hänen työajastaan on mitoitettu kaksi aamupäivää viikossa tähän työhön ja tarvittaessa akuuteissa tilanteissa on mahdollisuus reagoida nopeammin.

Psykologipalvelut Joutsalle tuottaa Keski-Suomen seututerveyskeskus, joka ei saanut viime keväänä rekrytoitua uutta työntekijää tähän tehtävään. Siksi palvelu tuotetaan nyt ostopalveluna.

– Meillä on nyt tehnyt syksyn ajan kuraattorin ja psykologin tehtävää tukevaa työtä myös lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja sekä uutena toimintana nepsy-valmentaja. Tämä neuropsykologinen valmentaja voi olla lapsen ja nuoren tukena arjen haasteissa ja erityisesti koulunkäyntiin ja kaverisuhteisiin liittyvissä haasteissa, kertoo Sirkka.

Lisäksi yhden opettajan tehtävään on liitetty kasvatusohjaajan rooli, jossa hän voi puuttua paremmin pitkittyneisiin konfliktitilanteisiin. Nämä yhdessä ovat pyrkimystä parantaa tilannetta.

Tällä hetkellä ammattihenkilöstön löytyminen avoimiin paikkoihin on ollut vaikeaa, mistä todistaa seututerveyskeskuksen rekrytointiin liittyvät haasteet. Vuonna 2022 kunnat pyrkivät avustuksella paikat täyttämään, mutta vuodesta 2023 alkaen nämä oppilashuollon ammattilaiset siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen.

– Vaikka meillä on aika vaikea osoittaa olevan tulevan mitoituksen vaatimaa määrää kuraattoripalvelua, niin nämä edellä mainitut tehtävät täyttävät kyllä mielestäni monin tavoin tämän tavoitteen mukaisen toiminnan. Psykologipalveluiden osalta lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoitajan ja tutkimuksia tekevän psykologin ostopalvelun yhdistelmä täyttää tämän tarpeen. Toki toivomme, että rekrytoinnissa onnistutaan ja saadaan tehtävään vakinaisesti nimetty henkilö, kertoo Sirkka.

Nepsy-valmentajan ja kasvatusohjaajan tehtäviä on rahoitettu yhdessä kahdeksan muun keskisuomalaisen kunnan kanssa sitouttava kouluyhteisötyö-hankkeella.

Janne Airaksinen

Tagged with →