Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän tilinpäätöksen ajalta 1.1.2021-31.8.2021 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvolliselle kyseiseltä kaudelta.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa. Asiassa on edetty siihen vaiheeseen, että jäsenkunnat ovat hyväksyneet kuntayhtymän loppuselvityksen, kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen, päivämäärään 31.8.2021 tehdyn tilinpäätöksen ja myös kuntayhtymän tarkastuslautakunta on hyväksynyt tilinpäätöksen.

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien on vielä käsiteltävä ja hyväksyttävä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös ja myönnettävä tilivelvollisille vastuuvapaus edellä mainitulta tilikaudelta ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille.

Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1.289.070 euroa. Summasta 50.000 euroa on siirretty kuntayhtymän purkautumisen jälkeisiin töihin keskeisesti osallistuvan Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50.000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kunnille pääomaosuuksien suhteessa.

Tarja Kuikka