Luhangan lupalautakunta on hyväksynyt kuntaan uudet jätetaksat, jotka astuvat voimaan ensi vuoden alusta. Suurin muutos nykyiseen taksaan on se, että jatkossa vakituisen asunnon jätemaksu määräytyy asukasmäärän mukaan.

Nykyisin kunnan järjestämän keräyksen jätemaksu on kaikille vakituisille asunnoille ruokakunnan koosta riippumatta 99,23 euroa vuodessa. Jatkossa yksinasuvan jätemaksu on 80 euroa ja 2-3 hengen perheen maksu 165 euroa vuodessa. Vapaa-ajan asunnon uusi jätemaksu on 70 euroa vuodessa eli likimain sama kuin nykyinen 69,36 euroa vuodessa.

Kunnan jätemaksu oikeuttaa kiinteistönomistajan tuomaan sekajätteensä kunnan jätepisteelle. Toinen vaihtoehto on, että kiinteistönomistaja sopii jäteyrityksen kanssa jätteen noudosta kiinteistöltä, jolloin jäteyritys laskuttaa asiakasta suoraan.

Jätehuollon perusmaksu nousee vakituisten asuntojen osalta hiukan eli 28,64 eurosta tasan 30 euroon. Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu nousee 19,10 eurosta 30 euroon.

Markku Parkkonen

Tagged with →