Joutsan kunnalla ei ole huomauttamista Keski-Suomen liiton vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja vuosia 2022–2024 koskevaan taloussuunnitelmaan.

Keski-Suomen liiton ensi vuoden talousarvioesitys ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma ovat parhaillaan valmistumassa ja liitto on pyytänyt jäsenkunnilta esityksiä luonnokseen. Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus totesi, ettei Joutsan kunnalla ole huomauttamista annettuun luonnokseen. Maakuntavaltuuston kaavailemaa jäsenkuntien maksuosuuksien pientä korotustakin pidetään perusteltuna.

Lausunnossa todetaan myös, että Joutsan kunnan mielestä Keski-Suomen liiton toiminta-ajatus on kattava, ja toiminnan painopiste on oltava maakunnan edunvalvonnassa kansallisella ja Euroopan tasolla sekä hankkeiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Erityistä huomiota on kunnan mielestä kiinnitettävä rahoituksen lisääntyessä rahoitus- ja rakennerahastolain mukaisiin EU-ohjelmien suunnittelu- ja toimeenpanotehtäviin.

Lisäksi Joutsa katsoo, että liiton on huomioitava toiminnassaan koko maakunnan kehittäminen ja erityisesti maakunnan reuna-alueiden erityiskysymykset. Joutsan kunta pitää hyvänä sitä, että Keski-Suomen liitto kehittää oman organisaationsa asiantuntijuutta.

Tarja Kuikka

Tagged with →