Suomen riistakeskus on myöntänyt Keski-Suomen alueelle kannanhoidolliset poikkeusluvat 21 ilveksen pyyntiin 1.12. alkavalle metsästyskaudelle.  Lupamäärä on sama kuin viime vuonna.

Keski-Suomen alueelta tuli 19 hakemusta yhteensä 51 ilveksen pyyntiin. Poikkeusluvat on kohdennettu Luonnonvarakeskuksen määrittämien pentueiden perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Joutsan seutukunnalla toimivan Itä-Päijänteen riistanhoitoyhdistyksen alueelta haettiin viittä lupaa. Alueelle myönnettiin kolme lupaa.

Keski-Suomen ilveskanta on ollut viime vuodet hyvin vakaa. Luonnonvarakeskus arvioi, että Keski-Suomessa on 135 – 155 yli vuoden ikäistä ilvestä. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin pentuehavaintoihin.

Kannanhoidollisella metsästyksellä pyritään kannan hallittuun hoitamiseen ja tihentymistä johtuvien sosiaalisten ongelmien lievittämiseen. Pyynnin tavoitteena on ilveskannan tasaisempi jakautuminen maakunnan alueelle. 

Ilveksen metsästysaika on 1.12.2021 – 28.2.2022.

Markku Parkkonen

Kuva: JS Arkisto.

Tagged with →