Joutsan kunnanhallitus on nimennyt Iiris Ilmosen kunnanhallituksen edustajaksi Joutsan kunnan kulttuurityöryhmään. Kyse on kunnan ja kulttuurijärjestöjen yhteisestä toimielimestä, jonka tehtävänä on kehittää kunnan kulttuuritoimintaa ja aktivoida kansalaisjärjestöjä.

Työryhmä on valmistellut kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kanssa erilaisia tilaisuuksia, toiminut esimerkiksi vuosittain itsenäisyysjuhlan ja veteraanijuhlan valmistelijana.

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta nimesi jo aiemmin kulttuurityöryhmään Eero Peltoniemen, Marianne Luukkasen, Matti Kallioisen, Marianne Kososen ja Kari Tapperin. Kunnanhallituksen ohella myös nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto nimeävät työryhmään edustajansa. Työryhmän sihteerinä toimii kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka.

Tarja Kuikka