Aluehallintovirasto on antanut päätöksen Luhangan kunnan toimintaa koskevassa kantelussa. Kantelussa muun muassa todettiin, että Luhangan kunta ei ollut vastannut erään Hepoluhdan alueen kiinteistönomistajan kunnalle lähettämään kirjelmään.

Aluehallintovirasto kiinnittää päätöksessään ”vastaisen toiminnan varalle Luhangan kunnan huomiota viranomaisen velvollisuuteen vastata tiedusteluihin ja muihin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä”. Kantelu ei anna aluehallintovirastossa aihetta muihin toimenpiteisiin.

Kantelun taustalla on kiista kaavamääräysten noudattamisesta Hepoluhdan alueella. Kiinteistönomistaja oli vaatinut, että kunta poistaa alueelle rakennetun jäätien liittymätien sekä sen vieressä olevan venelaiturin. Kiinteistönomistaja katsoi, että liittymätie ja venelaituri ovat kaavan vastaisia.

Kyseinen alue on kaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi sekä uimarannan ja/tai venevalkaman alueeksi. Alueelle on myös merkitty ajoyhteys yhdyskuntatekniselle huollolle. Tontinomistajien mielestä nämä kaavamerkinnät eivät oikeuta jäätien liittymätien rakentamiseen, eivätkä venelaiturin pitämiseen alueella.

Kunta ei alun perin vastannut kiinteistönomistajan vaatimuskirjelmään. Kiinteistönomistaja puolestaan teki asiasta aluehallintovirastoon kantelun, johon Luhangan kunnanhallitus vastasi viime joulun alla. Kunta katsoi tuolloin, että suurin osa vaatimuskirjelmän väitteistä ei pidä paikkaansa.

Kunnan vastauksessa kuitenkin todettiin, että kunnassa on kirjelmän johdosta alettu valmistella Hepoluhdan kaavan mahdollista päivittämistä.

Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että sillä ei käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella ole syytä epäillä Luhangan kunnan menetelleen asemakaavamääräysten vastaisesti.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Google Maps.