Seurakunnan kirkkovaltuusto oli koolla torstaina. Kirkollisveroprosentiksi tulevalle vuodelle 2022 vahvistettiin esityksen mukaisesti nykyinen 2,0. Joutsan seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut 1,9 vuosina 2015–2020. Tälle vuodelle prosenttia korotettiin.

Hallintojohtaja Heikki Kangas kiitteli päätöksestä kirkkovaltuutettuja. Tämä verotaso varmistaa toiminnan pyörittämisen. Myös valtuutettujen tekemä kädenojennus luopua kokouspalkkioista tällä valtuustokaudella on hyvä lisä talouden tasapainotukselle.

Seurakunnalla menee nyt talouspuolella aiempaa paremmin. Tuloja ovat lisänneet tonttikaupat ja etenkin arviota suuremmat puunmyyntitulot. Seurakunnalla on metsää noin 1.000 hehtaaria. Pekka Hytönen peräänkuulutti valtuustossa erityisen metsäkeskustelun pitämisen tarvetta, sillä metsäomaisuuden merkitys on suuri seurakunnan taloudelle.

Uusi Joutsan seurakunnan strategia, Seurakunta matkakumppanina 2026, sai myös hyväksynnän, tosin aiheesta keskusteltiin tovi. Osa valtuutetuista piti viime Joutsan Seudun numerossa 42 esiteltyä strategiaa liian väljänä, ja muutamissa puheenvuoroissa siihen olisi haluttu liittää asioita edellisen strategiatyöryhmän kokoamasta aineistosta. Tämä Sakari Eskelisen johtama ryhmä teki oman esityksensä kirkkoherran esityksen rinnalle kuluneen vuoden aikana. Työryhmä muun muassa puolsi kappelihallintoa.

– Pitäisi ottaa huomioon niitä seikkoja, mitä työryhmä toi esille. Nyt kaikki heitetään sivuun, ihmetteli Teuvo Kuitunen saaden tukea muun muassa Pekka Hujaselta.

Aila Niinikoski huomautti tähän, että kaikki tarkemmat tulevan toiminnan yksityiskohdat käsitellään toimintasuunnitelmassa, eikä suinkaan strategiassa.

Pirjo Olkkonen ja Kirsi Pohjola olivat samaa mieltä. He painottivat, että strategiassa on kyse arvoista, ja toimintasuunnitelma on sitten erikseen.

– Strategia on kartta. Siihen peilaten sitten katsotaan toimintasuunnitelmassa reitit, kuvasi Olkkonen.

Myös kirkkoherra Tuula Leppämäki vakuutti, että Eskelisen työryhmän tulokset otetaan käyttöön.

Seurakunnalla on muutama mökkitontti myynnissä Iso-Säynjärven rannassa. Nyt yhdestä on tehty ostotarjous, ja kirkkovaltuusto päätti myydä tontin 40.000 euron summalla.

Tarjous oli hinnaston mukainen. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Valtuustolle annettiin tiedoksi syyskuussa tehdyn Luhangan hautausmaakatselmuksen tulokset. Hautausmaan yleisilmettä pidettiin hyvänä ja siistinä, ja hautojen hoitoa annettujen määräysten mukaisena. Keväällä kirkon ympäriltä on poistettu kunnan aloitteesta isoja puita, jotka estivät kirkon näkymistä. Samalla kirkon ympäristö raivattiin. Puunmyynnistä saadut tulot kattoivat suurin piirtein puiden poiston ja raivauksen kulut.

Kappelineuvostolta tullaan kysymään kantaa kosteikkoalueen muuttamisesta jatkossa vain uurnahautausalueeksi. Liisa Temisevä totesi, että uurnalehdot ovat tulevaisuutta. Niiden tulee Temisevän mukaan olla kauniita ja rauhallisia hiljentymistä varten.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Seurakunnan hallintojohtaja Heikki Kangas ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Teuvo Jaakkola olivat läsnä torstain kokouksessa.

Tagged with →