Joutsalaisen rakennusliikkeen Insinöörityö Hentisen uusi toimitalo Jousitien varrella on valmistunut ja otettu käyttöön. Yhtiön toimiston väki muutti uusiin tiloihin toissa viikolla. Uuden toimitalon rakentaminen oli paitsi harvinainen tapaus Joutsan kirkonkylällä, myös paljon keskustelua herättänyt hanke.

Jousitien raitti on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja uuden toimitalon tontilla sijaitsi vanha ja monien mielestä kaunis niin sanottu Apteekkarin talo. Kun Apteekkarin talon purkuaikeet tulivat julki, syntyi voimakas kansalaiskeskustelu, jossa purkamista kritisoitiin.

Apteekkarin talo oli vuosien mittaan aiempien omistajien aikana päässyt niin huonoon kuntoon, että rakennettuja kulttuuriympäristöjä valvova Keski-Suomen museokaan ei vastustanut purkamista. Uuden talon suunnittelussa museolla oli kuitenkin iso rooli.

Virallisesti ottaen museolta pyydetään lausunto rakennuslupaa harkittaessa. Käytännössä talon suunnittelija oli tiiviissä yhteydessä museoon ja museoviranomaisten vaatimukset muun muassa talon sijoittelun ja värin suhteen oli huomioitava tarkasti.

– Esimerkiksi talon kattolinjojen tulee sopeutua ympäristöön ja ympärillähän on paljon kaksikerroksisia taloja. Arkkitehti esittikin aluksi kaksikerroksista toimitaloa, mutta siitä luovuttiin käytännön syistä. Talosta tehtiin yksikerroksinen, mutta suhteellisen korkea, jotta se istuu Jousitien maisemaan, kertoo Insinöörityö Hentisen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen.

Sinänsä suunnitteluprosessi museon ohjauksessa oli Hentiselle tuttua jo viereisellä tontilla olevan senioriasuintalon rakentamisesta.

Ne, jotka odottivat tontille nousevan Apteekkarin taloa mukailevan uusvanhan rakennuksen, saattoivat pettyä lopputulokseen.

– Museosta nimenomaan sanottiin, että talon rakennusaika ja käyttötarkoitus saa ja pitääkin näkyä arkkitehtuurissa, sanoo yrityksen tekninenjohtaja Tuukka Hentinen.

Hentisen vanhoissa tiloissa Yhdystien varrella työskenneltiin 124 neliömetrin avokonttorissa. Uudessa rakennuksessa neliötä on 300 eli yli tuplasti – tosin yrityksen toimistohenkilökuntaakin on lisätty. Rakennuksessa on seitsemän toimistohuonetta sekä kokoustilat ja sosiaalitilat.

Hentinen on omistanut Jousitien varren tontin jo kymmenkunta vuotta. Tontti hankittiin asuinrakentamista varten ja kaava mahdollistaa kerrostalon rakentamisen tontin rannan puolelle. Ajatus oman toimitalon rakentamisesta syntyi vasta puolitoista vuotta sitten.

– Kartoitimme ensin mahdollisuuksia remontoida kirkonkylällä olemassa olevia tiloja, mutta lopulta päädyimme uuden toimitalon rakentamiseen, kertoo Ilkka Hentinen.

Kerrostalohanke on toistaiseksi jäissä vähäisen asuntokysynnän vuoksi.

Hentisen muutosta toimitilojen ketjureaktio

Insinöörityö Hentisen toimiston muutto vanhoista tiloista Yhdystieltä synnytti ainakin kolmen yrityksen muuttoketjun. Hentiseltä vapautuviin tiloihin muuttaa marraskuun puolivälin tienoilla Länsitieltä Silmäaseman myymälä.

Silmäasemalta vapautuviin tiloihin puolestaan muuttaa näillä näkymin vuoden vaihteen jälkeen insinööritoimisto Mecatroplan, joka nykyään toimii entisen Nordean konttorin tiloissa.

Markku Parkkonen

Insinöörityö Hentisen toimitusjohtaja Ilkka Hentinen (vas.) ja tekninenjohtaja Tuukka Hentinen ovat päässeet muun toimiston väen mukana muuttamaan yrityksen uusiin toimitiloihin.