Joutsan Lämpö Oy:n lämpökeskukselle rakennettu savukaasulauhdutin on otettu käyttöön. Laitteiston viralliset avajaiset pidettiin viime perjantaina. Savukaasulauhdutin ottaa talteen savukaasujen hukkalämpöä ja samalla puhdistaa ilmaan pääseviä savukaasuja.

Joutsan Lämpö Oy:n arvion mukaan hukkalämmöstä tullaan saamaan lämpöä talteen kaukolämpöverkkoon käytettäväksi noin 3.600 MWh vuodessa. Määrä on noin 20 % Joutsan Lämpö Oy:n tuottamasta lämpöenergiasta vuositasolla. Näin myös puupolttoaineen tarve vähenee. Säästetty polttoainemäärä vastaa normaalivuonna ja nykyisillä polttoaineiden hinnoilla noin 90.000 euron vuotuista säästöä polttoainehankinnoissa.

– Business Finlandin myöntämän 160.000 euron investointituen jälkeen investoinnin suuruus on noin 700.000 euroa. Kun säästetään polttoainekustannuksissa noin 90.000 euroa vuodessa, investoinnin takaisinmaksuajaksi muodostuu hieman alle kahdeksan vuotta, totesi Joutsan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen avajaisissa perjantaina.

Tykkyläinen korosti, että investoinnilla on taloudellisten perusteiden lisäksi merkittävä vaikutus lämmöntuotannon ympäristövaikutuksissa. Savukaasuista vedeksi tiivistyvä höyry sitoo yli 75 % hiukkaspäästöistä, ja yli 95 % rikkipäästöistä.

Savukaasulauhduttimessa savukaasuihin ohjataan vettä, joka sitoo lämpöä ja pienhiukkasia itseensä. Lämpö otetaan lämmönvaihtimen avulla talteen kaukolämpöverkkoon ja pienhiukkaisia sisältävä lauhdevesi ohjataan Joutsan Vesihuolto Oy:n viemäriverkkoon.

Savukaasulauhduttimen laitteiston toimitti kotimainen Condens Heat Recovery Oy. Investoinnin toteutuksessa keskeisessä roolissa olivat paikalliset yritykset: A. Reponen Oy vastasi metallirakenteista, Ansioniemen Sähkö Oy sähkötöistä ja Rakennuspalvelu Hartonen Oy hankkeen valvonnasta. Projektin vetovastuussa toimi Joutsan sähkö- ja lämpöhuollon käyttö- ja kunnossapitotöistä vastaava infrapalveluyhtiö Elvera Oy.

Joutsan Lämpö Oy on Joutsan kunnan tytäryhtiö. Joutsan kunta omistaa yhtiöstä noin 86 % ja Suur-Savon Sähkö noin 14 %.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Joutsan Lämpö Oy:n savukaasulauhduttimen viralliset avajaiset pidettiin perjantaina. Uusi laitteisto näkyy kuvassa keskellä.

Sisäkuvaa savukaasulauhduttimen laitteistosta: kuvassa näkyy muun muassa lauhduttimen lämmönvaihdin.