Joutsan seurakunta on työstänyt uutta strategiaansa vuodesta 2019 lähtien. Työssä on ollut monta vaihetta. Tavoitteena on ollut muun muassa keventää hallintoa, mutta keinoista siihen ei ole toistaiseksi päästy yhteiseen sopimukseen.

Nyt tähtäin on asetettu vuoteen 2026. Kirkkoneuvosto hyväksyi äskettäin kahdeksankohtaisen strategian lähettäen sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi torstain kokoukseen.

Kirkkoherra Tuula Leppämäki taustoitti Joutsan Seudun pyynnöstä strategiaesityksen kahdeksaa kohtaa. Strategia on johtamisen keskeisin työväline, ja kaikkea toimintaa tulisi peilata sen kautta.

1: Jumalanpalvelusyhteisö. Seurakunta vahvistaa olemustaan jumalanpalvelusyhteisönä. Selvitetään eri vaihtoehtoja seurakunnan hallintomalliksi

– Seurakunnan perusta on hengellinen tehtävä, johon tulisi suunnata kaikki resurssit. Täällä on käyty keskustelua siitä, että hallintoa voisi keventää.

– Pieneksi seurakunnaksi meillä on paljon hallintoon liittyvää. Tarvetta kaikkeen siihen tulee arvioida kriittisesti, tyhjältä pöydältä. Tähän asti esillä olleista malleista ei ole syntynyt riittävää yksimielisyyttä luottamushenkilöiden keskuudessa.

Polku-toimintamallia jalkautetaan. Siirrytään työalakeskeisyydestä yhteiseen työnäkyyn. Jokainen seurakuntalainen kokee seurakunnan merkittävänä koko elämänkaarensa ajan

– Kyse on kirkon uudesta toimintastrategiasta ja sen käyttöönotosta seurakunnissa. Tämä osio on strategian ydin. Jatkossa mietimme yhdessä työyhteisönä, miten seurakunta voisi kulkea jokaisen seurakuntalaisen kanssa matkakumppanina, kehdosta hautaan ja sillä välillä. Matkakumppani-ajattelu on muuten sattumalta yhteinen kunnan strategian kanssa.

– Lapsille aina rippikouluikäisiin asti tarjontaa ja kontaktipintaa on paljon, mutta sitten tulee helposti pitkiä hiljaisia vuosia, jolloin moni seurakunnan jäsen ei juuri ole kirkon kanssa yhteyksissä. Nyt nämä katvealueet nostetaan valokeilaan, ja seurakunnan merkittävyyttä yksittäiselle ihmiselle halutaan parantaa.

Digityö on osa seurakunnan toimintaa. Sen avulla tavoitetaan niitä, jotka eivät muuten ole vuorovaikutuksessa seurakunnan kanssa. Sen avulla vahvistetaan seurakuntalaisuutta

– Digi otettiin seurakunnassa kiireellä käyttöön koronarajoitusten vuoksi. Jumalanpalvelusten suoratoistoja tietoverkossa katsoikin parhaimmillaan lähemmäs ilahduttavat tuhat seuraajaa.

– Digi tuli jäädäkseen, ja hyvä että tuli. Digipuolen omaksumisessa riittää työtä, ja siksi yksi työntekijämme on parhaillaan hankkimassa media-alan koulutusta. On paljon sellaisia seurakuntalaisia, jotka juuri sitä kautta ovat tavoitettavissa. Yhteisöllisyyttä voidaan kokea sitäkin kautta.

Seurakuntalaiset eivät vain ole toiminnan kohde, vaan heidän kanssaan yhdessä suunnitellaan ja toteutetaan seurakunnan perustehtävää

– Yhdessä mietimme ja annamme vastuuta toiminnasta vapaaehtoisiksi halukkaille seurakuntalaisille. Ensi vuoden toimintasuunnitelma jo tätä toteuttaa sillä tavoin, että musiikkiryhmiä, kuoroja ja yksittäisiä muusikoita kutsutaan yhteistyöhön jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

– Lapsiparkki-ryhmän pariin vapaaehtoiset ovat myös tervetulleita vastuutehtäviin. Tuomas-messu on jo pidemmältä ajalta hyvä esimerkki vapaaehtoisten toiminnanhalusta.

Työntekijäidentiteetti. Kaikkien työntekijöiden kirkon työntekijäidentiteetti kirkastuu. Rooli seurakuntalaisten perustehtävässä toimimisen valmentajana ja mahdollistajana vahvistuu

– Jatkossa muutkin kuin seurakunnan työntekijät voivat olla tapahtumissa toimijoina. Tästä on esimerkkinä lapsille suunnattu Mukulamuskari, jota vetää luhankalainen koulunkäynnin ja iltapäivätoiminnan ohjaaja Marjo Merivirta.

Kumppanuus. Perustehtävää toteutetaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. Siirrytään vahvempaan kumppanuuteen muiden seurakuntien kanssa. Kumppanuuteen kuuluu muiden seurakuntien vastavuoroinen tukeminen

– On realismia tiedostaa, että seurakunnan jäsenmäärä vähenee, verotulot pienenevät ja väki ikääntyy. Raamatun mukaan seurakunta on yhteisö, jossa kaikki toimivat yhdessä, niin kutsuttu yleinen pappeus.

Kiinteistöstrategia. Kiinteistöjen määrä päivitetään suhteessa tarpeeseen ja väestön kehitykseen

– Seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka on 5.200.000 euroa. Rakennuksista on nyt käytössä kunnollinen asiatuntijan laatima arvio, ja niiden tulevaisuutta pohtii parhaillaan työryhmä. Ryhmän vaikea tehtävä on miettiä, mistä rakennuksista seurakunta voisi luopua kokonaisuuden hyväksi.

Henkilöstöstrategia. Henkilöstön määrä päivitetään suhteessa tarpeeseen ja väestön kehitykseen

– Tällä hetkellä seurakunnan palveluksessa on 11 työntekijää plus kausityöntekijät päälle. Henkilökuntaa ei ole tällä hetkellä missään tapauksessa liikaa. Tässä kohtaa tulee mietittäväksi myös yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Joutsan seurakunnan kirkkoherra Tuula Leppämäki.