Joutsan kunnan suuterveydenhuollon ja ruokapalvelun hanke on joutunut erikoisiin hankintakiemuroihin. Jopa niin erikoisiin, että useat julkisia hankintoja tuntevat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ennakkotapausta tämänkaltaisesta toiminnasta ei löydy.

Koitan tällä kirjoituksella selventää tilannetta hiukan.

Joutsan kunta pyysi alkukesästä julkisella Hilma-ilmoituksella KVR-tarjouksia uusista tiloista hammashuollolle ja keittiölle. KVR-urakka tarkoittaa hanketta, jossa urakoitsijat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen omilla suunnitelmillaan. KVR-hankkeen lähtöasiakirjat tämän kohteen suunnitteluun olivat tontin asemapiirros ja tilaohjelma eli luettelo tarvittavista tiloista.

Tarjouksia kunta sai kaksi, Insinöörityö Hentinen Oy:n ja Rakennus Auvinen Oy:n. Tarjousten avaamisen jälkeen selvisi, että urakoitsijoiden toimittamat tarjoussuunnitelmat ovat hämmästyttävän samanlaiset. Käytännössä niin samanlaiset, että kaksi eri suunnittelijaa tyhjältä pöydältä aloittaessaan ei voi mitenkään näin samanlaiseen lopputulokseen päätyä. Kilpailevissa suunnitelmissa on yhteneväisyyttä mm. rakennuksen sijoituksessa tontilla, rakennuksen ulkomitoissa, rakennuksen sisätiloissa ja ennen kaikkea keittiössä.

Keittiössä on 68 erilaista laitetta ja kalustetta, jotka ovat molemmissa tarjouksissa identtiset. Keittiön laitteet ovat Metoksen laitteita ja heidän suunnitelmansa mukaan sijoiteltu. Tämän suunnitelman on Insinöörityö Hentinen ja Metos yhteistyössä laatinut ja sen käyttöoikeutta ei ole annettu kenellekään muulle.

Rakennus Auvinen on Itä-Häme-lehdessä 7.10.2021 ilmoittanut, että he ovat saaneet keittiösuunnitelman Halton-nimiseltä yritykseltä. Toisin sanoen ilmastointilaitteita valmistava yritys toimitti suunnitelman, jossa on suunniteltu kokonainen valmistuskeittiö laitteineen ja koneineen sekä tietysti kaikki tilat sen ympärillä. Eli valmis suunnitelma kohteesta napsahti eteen kuin se kuuluisa faksi. Kun kohdetta tarjosi vain kaksi yritystä, lienee selvää kenen tekemä suunnitelma heille tuli.

Edellä kuvattu asioiden kulku ei muuta mihinkään sitä tosiasiaa, että Rakennus Auvisella ei ole minkäänlaista käyttöoikeutta tähän suunnitelmaan, vaikka he ovat voineet kuvatulla tavalla sellaisen saadakin.

Merkittävää tässä on myös se, että KVR-kohteen tarjouksen tekeminen suunnitelmineen päivineen maksaa tyypillisesti useita kymmeniä tuhansia euroja. Nyt toinen tarjonneista yrityksistä on tehnyt oman suunnittelutyön ja toinen kopion samasta suunnitelmasta.

Joutsan kunnan päättäjille jää tässä kuviossa epäkiitollinen tehtävä toimia erotuomarina. Kunta ei tehnyt omassa hankintapäätöksessään varsinaisesti mitään virhettä, vaan hankintaoikaisu ja markkinaoikeusvalitus on tehty vain kilpailevan yrityksen toimien vuoksi. Toivonkin, että kunnan päättäjillä on rohkeutta estää vilpillisellä tavalla tehdyn tarjouksen menestyminen urakkakilpailussa.

Ilkka Hentinen
toimitusjohtaja
Insinöörityö Hentinen Oy

Rakennus Auvinen vastaa: Joutsan suuterveydenhuollon ja ruokapalvelun hanke

 Arvostamme, että lehdestä oltiin meihin yhteydessä ja annettiin mahdollisuus kirjoittaa oma vastaus aiheesta. Lehtien mielipidepalstat eivät kuitenkaan ole asianmukainen ja oikea foorumi käsitellä tällaisia päätöksenteon ja oikeusprosessin osalta keskeneräisiä asioita.

 Toteamme lyhyesti, että Rakennus Auvinen Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit on täyttyneet ja tarjottu hinta on ollut noin 500.000 euroa halvempi kuin toiseksi tulleella Insinöörityö Hentisellä, joten vaikuttaa siltä, että valintamme on ollut Joutsan kunnan ja kaikkien kuntalaisten edun mukaista. Tarjouskilpailussa ei ole yhtiömme toimesta toimittu vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti, joten perusteita hankintapäätöksen kumoamiseen tai poistamiseen, taikka tarjouksemme hylkäämiseen ei ole. Meillä on tarkoituksena rakentaa kunnalle hyvä ja toimiva suuterveydenhuollon ja ruokapalveluyksikön rakennus.

 Olemme antaneet Joutsan kunnalle virallisen vastineen asiasta ja uskomme virallisten prosessien olevan ainoa oikea tie käsitellä asiaa, siksi emme kommentoi asiaa tällä palstalla enempää.

Ville Auvinen
toimitusjohtaja
Rakennus Auvinen Oy

Tagged with →