Vastauksena Joutsan Seudun nettikeskustelupalstalla julkaistuun Vieläkö löytyy luottamusta? -kirjoitusketjuun:

Mielipidekirjoituksissa viitataan ymmärtääkseni 29.9.2021 pidettyyn kuntakokoukseen ja siitä laadittuun tiedotteeseen.

Aster-hankinnasta ei päätetä kuntakokouksessa, vaan hankinnasta päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kuntakokouksella ei ole virallista päätösvaltaa. Kuntakokoukset ovat Jyväskylän kaupungin kutsumia yhteistyökokouksia, jossa kunnat keskustelevat ajankohtaisista asioista, linjaavat esille tulevia asioita ja tarvittaessa laativat yhteisen tiedotteen.

Jyväskylän kaupunki kutsui Keski-Suomen kunnat kuntakokoukseen 29.9.2021. Kokouksen pääaiheena oli hyvinvointialueuudistuksen tilannekatsaus. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Aster-päätöksentekotilannetta Keski-Suomen kunnissa. Kokouksesta laadittiin tiedote.

Kokouksesta laaditussa tiedotteessa Keski-Suomen kunnilta tuli yhteinen viesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirille: Keski-Suomen omistajakuntien päätöksiä tulee kunnioittaa ja Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelu tulee keskeyttää välittömästi. Julkilausumaan yhtyivät kaikki Keski-Suomen kunnat. Joutsan kunnan edustajien (Harri Nissinen ja Heikki Kuurne) oli helppo yhtyä siihen, että omistajakuntien päätöksiä tulisi kunnioittaa, vaikka Joutsan valtuuston päätöksen sisältö Aster-asiassa poikkesi muiden kuntien päätöksestä. Hankinnan valmistelu luonnollisesti keskeytyy, kun sitä ei jatketa. Tiedotteessa ei eritellä kuntien valtuutuspäätöksiä, vaan pyydetään sairaanhoitopiiriä yleisesti kunnioittamaan kuntien päätöksiä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ilmoitti kuntakokouksessa esittävänsä sairaanhoitopiirin hallitukselle muutetun päätösesityksen, jonka ydinsisältö on se, ettei kuntien päätösten perusteella ole edellytyksiä edetä toimitussopimukseen. Joutsan kunnalla ei ollut tarvetta esittää tältä osin poikkeavaa kantaa julkilausumaan, kun edes sairaanhoitopiiri ei enää aikonut esittää hankkeen jatkamista.

Joutsan valtuuston kanta Aster-hankintaan sitoo Joutsan kunnan edustajia, kun asiasta päätetään sairaanhoitopiirin valtuustossa. Valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne on tuonut Joutsan valtuuston päätöksen esille sairaanhoitopiirin valtuustossa 15.10.2021. Voin vakuuttaa, että kunnan edustajia sitoo valtuuston päätökset varsinaisissa päätöksentekoelimissä niin tässä asiassa kuin muissakin asioissa.

Jukka Huikko esitti, että asiasta keskusteltaisiin puheenjohtajien kesken. Tiedote on jo käsitelty kunnanhallituksessa. Olen viestittänyt tuoreeltaan valtuustolle kuntakokouksen keskustelusta ja kokouksesta laaditusta tiedotteesta.

Kuntakuvaa kirkastetaan ja himmennetään monin tavoin. Kuntakuvan ja kuntalaisten luottamuksen kannalta olisi toki erikoista, jos kunnan valitsemat edustajat eivät päätöksentekotilanteessa toimisi valtuuston päätösten mukaisesti. Näin ei ole tapahtunut. Kannustan jokaista omalla panoksellaan edistämään Joutsan myönteistä kuntakuvaa, edistämään yhteistyötä ja luottamusta sekä tukemaan kunnan kehitystä.

JK: toivottavasti kukaan ei enää sekoita kuntakokousta varsinaisiin kunnallisin tai ylikunnallisiin päätöksentekoelimiin. Kuntakokoukset perustettiin vuonna 1865 järjestämään kunnallishallintoa maaseudulla. Käytännössä niiden toiminta lakkasi vuonna 1918. Keski-Suomessa kuntien yhteistyökokouksia on alettu kutsua kuntakokouksiksi.

Harri Nissinen
Kunnanjohtaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →