Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) valtuusto päätti perjantain kokouksessaan, ettei Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta jatketa. Hankkeessa ei näin ollen edetä Aster-suunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen.

KSSHP:n valtuusto päätti myös, ettei se toimi tilaajana Asterin toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa, eikä allekirjoita järjestelmän toimitus- ja puitesopimusta järjestelmäntoimittajan ja muiden tilaajien kanssa. Päätöksen taustalla on Keski-Suomen kuntien päätökset, joissa nähtiin, että edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen ei ole. Joutsan valtuusto oli ainoa myönteisesti asiaan suhtautunut.

Lisäksi valtuusto hyväksyi kokouksessa tehdyn lisäysehdotuksen, jossa todetaan seuraavaa: ”Kuntien mukaan sairaanhoitopiirin johto ei tällä hetkellä nauti kuntien luottamusta. Sairaanhoitopiirin on siten viipymättä käynnistettävä toimenpiteet, joilla omistajakuntien luottamus voidaan palauttaa.”

Kielteinen päätös tarkoittaa neljän sairaanhoitopiirin, KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n, yhteisen Aster-hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta. Nyt tehdyn päätöksen myötä Aster-yhteistyö loppuu kaikkien neljän tilaajaorganisaation osalta. Sopimukset toimittajan kanssa tullaan irtisanomaan ilman erillisiä irtisanomiskustannuksia.

Toteutuessaan Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmä olisi palvellut 700.000 asukkaan väestöpohjaa ja toiminut työvälineenä 25.000 sote-ammattilaiselle. Järjestelmän hankkiminen kariutui pitkälti kohonneisiin hankintakustannuksiin.

Janne Airaksinen