Luhangan valtuusto päätti yksimielisesti keskiviikkona pidetyssä kokouksessaan pitää tuloverot ja kiinteistöverot ennallaan. Kunnan tuloveroprosentti on ensi vuonnakin 18,50. Alun perin kunnanjohtaja Tuomo Kärnä esitti veroprosentin laskemista 18,25:een, mutta kunnanhallitus ja valtuusto olivat yksimielisinä nykyisen veroprosentin kannalla.

Kiinteistöveroprosentit ovat ensi vuonna samat kuin kuluvana vuonna: yleinen kiinteistövero 1,20, vakituisen asuinrakennuksen vero 0,50, muun asuinrakennuksen vero 1,30, rakentamattoman rakennuspaikan vero 6,00 ja voimalaitoksen vero 3,10 prosenttia. Yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen vero määriteltiin edelleen nollaan.

Luhangan kunnanvaltuusto antoi kokouksessa myös lausunnon Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Aster-tietojärjestelmän hankinnasta. Luhanka katsoo, että hanketta ei tule viedä eteenpäin. Luhanka asettui asiassa samalle kannalle kuin kaikki muut Keski-Suomen kunnat Joutsaa lukuun ottamatta. Käytännössä Aster-hanke on sairaanhoitopiirissä jo päätetty haudata.

Valtuusto päätti muuttaa kunnan palvelukeskus Tuuliharjun johtajan viran hyvinvointijohtajan viraksi. Ajatuksena on, että nykyinen viranhaltija Vuokko Lehtonen ei siirry sote-uudistuksen toteutuessa vuoden 2023 alussa uuden hyvinvointialueen palvelukseen, vaan jää Luhangan kunnan viranhaltijaksi.

Hyvinvointijohtajalle on suunniteltu hyvin laajaa toimenkuvaa. Alustavasti hyvinvointijohtajan tehtäviin on ajateltu kuuluvan muun muassa työllisyyden hoito, hyvinvointityö, vanhusten asumisen ja vanhuspalveluiden koordinointi, nuorisotyö, perhepäivähoidon koordinointi, asiointipalveluiden koordinointi sekä omaishoidon koordinointi.

Kunnanvaltuusto myönsi eron valtuuston jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuttaneelle keskustan Harri Hautalalle. Hautalan tilalle valtuustoon nousi Marja-Leena Nurminen.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Luhangan kunnanvaltuusto kokoontui kylätalolla. Kuvassa etummaisena paikkakunnalta poismuuttaneen Harri Hautalan tilalle valtuustoon noussut Marja-Leena Nurminen.