Joutsan kunnanhallitus sai viime viikon kokouksessaan käsiteltäväkseen mielenkiintoisen kuntalaisaloitteen. Aloitteen oli pannut alulle entinen Joutsan Seudun toimittaja ja Joutsan kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja Jukka Huikko. Kuntalaisaloitteessa esitetään, että Joutsan kunta avaisi kaikkien kunnan toimielinten kokoukset julkisiksi siten, että niitä voisi seurata joko paikan päällä tai netin kautta.

Kunnanhallitus päätti aloitteen innoittamana ryhtyä valmistelemaan erilaisia tapoja lisätä päätöksenteon avoimuutta. Sanamuodoista voinee päätellä, että ainakaan lähiaikoina ei ole odotettavissa esimerkiksi kunnanhallituksen kokousten avaamista julkisiksi. Joka tapauksessa on erinomainen asia, jos kunnissa ryhdytään suitsimaan tarpeetonta ja monesti vieläpä lainvastaista asioiden salailua.

Avoimuudessa on jo nyt tultu eteenpäin, mutta tehtävää on vieläkin. Monesti ongelmat juontavat yksittäisten viranhaltijoiden virheellisiin laintulkintoihin, joten niitä on sinänsä myös helppo korjata. Luhangassa taas on jostain syystä otettu veronmaksajien asioista kertomiseen outo linja: kunta tiedottaa asioistaan vain netissä. Kun ottaa huomioon Luhangan väestön ikärakenteen, voi sanoa, että tiedotusperiaatteissa liikutaan lainsäädännön rajamailla.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →