Luhangan koulua on johdettu tämän lukuvuoden alusta uusin voimin muuramelaisen Tiina Koivuniemen aloitettua elokuussa koulun rehtorina ja Luhangan vt. sivistysjohtajana. 54-vuotiaalla Koivuniemellä on monipuolinen tausta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen parista. Viimeisimpänä ennen Luhankaan tuloa hän työskenteli seitsemän vuotta erityisopettajana perusopetuksessa, ihan viimeisimmäksi lähes 600 oppilaan Palokan yhtenäiskoulussa.

Kokoero nykyisen työpaikan välillä on merkittävä, sillä Luhangan koulussa oppilaita on esiopetus mukaan lukien vain 48. Vaikka Koivuniemi myöntääkin pienen koulun olevan haavoittuvainen, kun esimerkiksi tarvitaan yllättäen sijaisia, hän pitää silti koulun pienuutta vahvuutena jo ihan siksi, että opetusryhmät ovat pieniä ja aikuisia on paljon suhteessa lasten määrään. Hän kyseenalaistaakin isojen yksikköjen järkevyyden.

– Ymmärrän sen talousteknisestä näkökulmasta, että on järkevää rakentaa yhteen paikkaan ja isompi yksikkö, ja sitten siellä on henkilökuntaa, jota on helpompi siirtää. Mutta lapsen ja perheen näkökulmasta pidän tätä paljon onnistuneempana vaihtoehtona, Koivuniemi sanoo Luhangan kouluun viitaten.

Koivuniemi myös uskoo Luhangan koulun tulevaisuuden olevan hyvä – tosin katsoo, että kunnassa pitäisi aktiivisesti miettiä, miten koulua tehtäisiin vielä houkuttelevammaksi. Siinä hän näkee tärkeänä koko kunnan markkinoinnin.

Sivistysjohtajana Tiina Koivuniemen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä nuorisotyö, ja hän on myös yksi hyvinvointilautakunnan esittelijöistä. Koivuniemi tarttui laajaan työkenttäänsä sillä ajatuksella, että laittaa ensin koulutyön ja varhaiskasvatuksen alkuun ja lähtee sitten pala kerrallaan edistämään muita kenttiä.

Nyt yhteistyökuvioitakin on jo vireillä, muun muassa Joutsan kunnan ja Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Koivuniemi haluaa rakentaa yhteistyökuvioita niin, että siitä hyötyisivät kaikenikäiset luhankalaiset.

– Tiedän, että tämä on hyvin vireä kesäpaikkakunta ja talvi täällä nukutaan talviunta kuin karhut. Minulla on sellainen haave, että sille pitkälle ja pimeimmälle ajalle löydettäisiin kulttuurin kautta jotain semmoista toimintaa, että jaksettaisiin se pitkä talvi. Ja toki haluan haastaa yhteistyöhön kaikki toimijat.

Luhangan koulussa Tiina Koivuniemi kokee saaneensa lämpimän vastaanoton. Hän kehuu koko yhteisöä ja iloitsee siitä, että ehtii tutustua oppilaisiinkin. Hän arvostaa paljon läsnä olemista ja siksi hänet saatetaankin nähdä esimerkiksi ruokailemassa oppilaiden kanssa.

Sen Koivuniemi arvelee pohjaavan erityisopettajataustaansa. Siinä työssä häntä ympäröivät isot haasteet ja negatiiviset asiat, ja siksi hän näkee Luhangan koulussa vielä selvemmin kaiken hyvän – esimerkiksi oppilaiden hyvän käytöksen ja koulun hyvän hengen.

Esimiehenä Koivuniemi haluaa olla tasapuolinen, oikeudenmukainen, kuunteleva ja rakentavakin, tosin hän on myös valmis sanomaan tarvittaessa viimeisen sanan. Rehtorina hän haluaa olla helposti lähestyttävä ja kuunteleva, ja toivoo koulustaan lähtevillä oppilailla olevan niin sanotusti juuret ja siivet.

– Lapsiperhearki on varmasti aika tiukkaa ja korona on ollut takana, mutta haluan antaa oppilaille mahdollisuuksia ja luoda heihin uskoa, että kun he täällä opiskelevat ja tekevät parhaansa, niin se riittää. Ei tarvitse yhtään enempää. He tulevat sitten jatkossa menestymään.

Etukäteen Koivuniemi puntaroi, uskaltaako jättää entisen työnsä ja hakea Luhankaan. Nyt hän iloitsee siitä, että uskalsi, ja että Luhangassa arvostettiin hänen osaamistaan ja uskottiin hänen ikäisensä voivan vielä vaihtaa työpaikkaa.

– Kyllä minä ajattelen, että olen onnentyttö.

Tarja Kuikka

Info

  • Luhangan vt. sivistysjohtaja ja Luhangan koulun rehtori 1.8.2021 alkaen.
  • Tittelin lyhenne vt (virkaa tekevä) johtuu siitä, että Luhangan kunnanhallituksen tekemästä sivistysjohtajan virkavalinnasta on tehty valitus hallinto-oikeuteen, ja Koivuniemen virkavalinta saa lainvoiman vasta valituksen käsittelyn jälkeen.
  • Syntynyt 1967 Vilppulassa (nyk. Mänttä-Vilppula), asuu Muuramessa.
  • Lastentarhanopettaja (1989), erityisopettaja (2002), kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (2013), opetustoimen hallinnon ja johtamisen perusopinnot (2014).
  • Työskennellyt varhaiskasvatuksessa muun muassa lastentarhan-, esikoulun- ja erityislastentarhanopettajana sekä päiväkodinjohtajana, ja viimeisimpänä vuodesta 2013 erityisopettajana perusopetuksessa Jyväskylän kaupungilla.
  • Perhe: puoliso ja kolme aikuista lasta, lemmikkeinä kaksi kissaa.
  • Harrastukset mökkeily, luontoliikunta ja aktiivinen jääkiekon seuraaminen: omistanut 10 vuotta kausikortin Jypin hallille, seuraa jääkiekon SM-liigaa ja MM-kisoja.