Joutsan tarkastuslautakunta ei ollut vielä torstaihin mennessä saanut kaikkia pyytämiään sidonnaisuusilmoituksia. Siinä vaiheessa puuttui vielä neljä ilmoitusta hieman yli 20 pyydetystä. Kun asiaa käsiteltiin 21.9. lautakunnan kokoontuessa, ilmoituksia puuttui 13 kappaletta.

Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty kunnanhallituksen jäseniltä ja varajäseniltä, teknisen lautakunnan jäseniltä ja varajäseniltä, valtuuston puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajilta, lautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta sekä kunnanjohtajalta ja lautakuntien esittelijöiltä. Ilmoitusten toimittamiselle on alun perin annettu määräaika, että ne piti olla käytettävissä 20.9. mennessä.

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian valmistelun seuraavaan kokoukseen ja pyytää puuttuvia sidonnaisuusilmoituksia uudelleen. Lisäksi lautakunta päätti, että mikäli uuteen määräaikaan mennessä sidonnaisuusilmoitusta ei ole toimitettu, sen toimittamatta jättäminen merkitään sidonnaisuusrekisteriin.

Kuntalain 84 pykälässä määrätään, että kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Janne Airaksinen

Tagged with →