Luhangan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että palvelukeskus Tuuliharjun johtajan virka muutetaan hyvinvointijohtajan viraksi ensi vuoden alusta lukien. Muutosta perustellaan sote-uudistuksen aiheuttamilla muutoksilla kunnan tehtäväkenttään.

Tuuliharjun johtaja Vuokko Lehtosen kanssa on käyty keskusteluja uudesta roolista. Alustavasti uuteen työnkuvaan on ajateltu kuuluvan muun muassa työllisyyden hoito, hyvinvointityö, vanhusten asumisen ja vanhuspalveluiden koordinointi, nuorisotyö, perhepäivähoidon koordinointi, asiointipalveluiden koordinointi sekä omaishoidon koordinointi.

Markku Parkkonen

Tagged with →