Joutsalainen rakennusliike Insinöörityö Hentinen Oy on tehnyt Joutsan kunnan suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen hankintapäätöksestä hankintaoikaisun ja valituksen markkinaoikeuteen.

Joutsan valtuusto valitsi syyskuussa rakennushankkeen toteuttajaksi tarjouskilpailussa halvimman eli 2,18 miljoonan tarjouksen esittäneen jyväskyläläisen Rakennus Auvinen Oy:n. Insinöörityö Hentisen 2,67 miljoonan tarjous jäi kilpailussa toiseksi.

Joutsan kunnan teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan hankintayksikkö miettii parhaillaan, miten asiassa edetään

– Kuntana olemme pyytäneet Rakennus Auvinen Oy:ltä vastinetta näihin Insinöörityö Hentisen esittämiin väitteisiin. Olen ottanut kunnalle tähän mukaan juristin, joka meidän puolesta katsoo myös, että asiassa toimitaan kaiken lainkirjaimen mukaan. Eli oikeastaan tilanne seisoo niin kauan, kunnes saadaan se Rakennus Auvisen vastine. Sen jälkeen hankintayksikkö lähtee miettimään, voimmeko edetä sopimukseen vai ei, kertoo Näykki.

Hankintaoikaisussa esitetään Näykin mukaan väitteitä, joita perustellaan tarjouskilpailun hylkäämistä koskevalla urakkaohjelman kohdalla. Kyseisessä urakkaohjelman kohdassa mainitaan yhtenä hylkäämisperusteena se, että tarjouksen tekijä on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti.

Kunta on pyytänyt Rakennus Auviselta vastinetta tämän viikon aikana. Näykin mukaan valtuusto tulee viime kädessä lausumaan sen, mikä on hankintayksikön kanta hankintaoikaisuun, mutta hankkeessa pysytään etenemään jo aiemmin, jos hankintayksikkö Rakennus Auvisen vastineen saatuaan katsoo voivansa muodostaa siitä mielipiteen.

Tarja Kuikka