Joutsan kunnanhallitus on nimennyt Joutsan kunnan edustajat työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston johtoryhmään. Varsinaiseksi jäseneksi ja kunnan yhteyshenkilöksi sopimukseen liittyvissä asioissa nimettiin Johanna Pajunen ja varajäseneksi Petri Kaitamäki.

Nimeämisten taustalla on Keski-Suomen TE-toimiston toimialueensa kunnille ja Kelalle esittämä pyyntö nimetä edustajat mainittuun johtoryhmään.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto on toimintamalli, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Tarja Kuikka