Luhangan kunnan tarkastuslautakunta saa jatkossa kunnan taloutta koskevia asiakirjoja suoraan kunnan talous- ja palkkahallintoa hoitavalta Monetra Keski-Suomi Oy:ltä. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mielestä kyseisten asiakirjojen tulisi kulkea tarkastuslautakunnalle kunnanhallituksen kautta, mutta kunnanhallitus päätti toisin äänin 5-2.

Kokoomuksen Aki Virtaniemi esitti kunnanhallituksen maanantain kokouksessa, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan kiireellisesti sopimaan Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa talous- ja palkkahallintoa koskevien tietojen ja asiakirjojen toimittamisesta suoraan tarkastuslautakunnalle ja päättää, että tietojen ja asiakirjojen pyytämiseen ja vastaanottamiseen valtuutetaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Henkilöstön terveydentilaa koskeviin tietoihin tarkastuslautakunnalla ei olisi kuitenkaan Virtaniemen esityksen mukaan suoraa pääsyä.

Virtaniemen esitystä kannattivat Marja-Leena Nurminen (kesk.), Pentti Haverinen (kesk.), Antti Aro (ps.) ja Hilkka Weijo (kok.). Kunnanjohtajan esityksen kannalla olivat Pirkko Vilkman (kesk.) ja Antti Huttunen (sd.).

Markku Parkkonen

Tagged with →