Joutsan kuntaan on perustettu työryhmä valmistelemaan toimia Leivonmäen kansallispuiston paremmaksi hyödyntämiseksi. Kunnanhallituksen tekemän päätöksen taustalla on Lea-Elina Nikkilän ja vihreiden valtuustoryhmän keväällä jättämä valtuustoaloite, jossa esitettiin mainitun työryhmän perustamista kansallispuiston paremmaksi hyödyntämiseksi niin matkailu- ja palveluyrityksiä, joutsalaisten hyvinvointia kuin myös Joutsan kunnan imagoa ajatellen.

Aloitteessa esitettiin työryhmän tehtäviksi muun muassa kunnan, metsähallituksen, yritysten ja yhdistysten säännöllisten tapaamisten järjestämistä, kunnan ja kansallispuistojen reitistöjen kehittämissuunnitelman laatimista yhdessä metsähallituksen ja yrittäjien kanssa, sekä sen selvittämistä, miten Leivonmäen kansallispuistoa pystytään hyödyntämään Joutsan imagotyössä nykyistä tehokkaammin.

Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus nimesi keskuudestaan työryhmään Tenho Tornbergin, Lea-Elina Nikkilän ja Ilari Suurosen. Heistä Nikkilä valittiin ryhmän puheenjohtajaksi. Kunnasta työryhmään valittiin Harri Nissinen, Petri Kaitamäki, Kari Kosunen ja Mika Sirkka.

Tarja Kuikka