Joutsan kunta varautuu kotouttamaan ensi vuonna enintään viiden kuntapaikan verran oleskeluluvan saaneita lapsiperheitä turvapaikanhakijoista tai kiintiöpakolaisista tai molemmista, kuitenkin enintään yhden lapsiperheen. Kuntapaikkojen täyttyessä kunta palkkaa määräaikaisen sosiaaliohjaajan hoitamaan kotouttamistehtävää, sillä sosiaaliohjauksen tämänhetkiset resurssit eivät riitä kotouttamistyöhön.

Asiasta päätti viime keskiviikkona kokoontunut Joutsan perusturvalautakunta, joka tarkisti ja vahvisti Joutsan tarjoamien kuntapaikkojen määrän Keski-Suomen ely-keskuksen pyynnöstä.

Kuntapaikkoja oli tänä vuonna Keski-Suomessa tarjolla yhteensä 296 ja ely-keskus on sijoittanut niihin elokuun loppuun mennessä 58 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Elyn ja kuntien välisissä sopimuksissa kuntapaikat on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan kuntien sopimuspaikkoja tarvitaan kuitenkin edelleen myös kiintiöpakolaisille.

Tällä hetkellä Joutsan kunnassa ei ole kuntapaikoilla olevia maahanmuuttajia.

Tarja Kuikka