Joutsan kunta osallistuu perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvien valvottujen tapaamisten alueelliseen kilpailutukseen marras-joulukuussa. Kuten muutkin Keski-Suomen kunnat, Joutsa on sitoutunut Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan, jonka yksi toimenpide on perheoikeudellisten palvelujen tuottaminen alueellisesti.

Näihin palveluihin kuuluvat lastenvalvojapalvelut on tuotettu alueellisesti tämän vuoden alusta alkaen. Sopimukseen on kirjattu, että valvottujen tapaamisten ja adoptioneuvonnan hoitaminen valmistellaan erikseen ja palvelujen siirrosta sovitaan myöhemmin.

Sopimuskunnat ovat valmistelleet tuettujen ja valvottujen tapaamisten sekä valvottujen vaihtojen kilpailutusta yhdessä. Tavoitteena on tuottaa valvotut tapaamiset alueellisesti ensi huhtikuun alusta alkaen. Kustannukset jaetaan kuntien kesken suhteessa asukaslukuun. Joutsan osuudeksi on laskettu noin 9.700 euroa vuodessa, ensi vuonna noin 7.300 euroa.

Perheoikeudellisten palvelujen alueellisella tuottamisella pyritään tuottamaan Keski-Suomen kuntien asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttamaan palveluun pääsyä, mahdollistamaan joustavuus toimipisteiden valinnassa ja turvaamaan riittävä asiantuntijuus.

Tarja Kuikka