Tekninen lautakunta hylkäsi viime viikon kokouksessaan Marko Pynnösen tekemän oikaisuvaatimuksen rakennuspäällikön valintaan liittyen. Lautakunnan mukaan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki teki valinnan ja siihen liittyvän viranhaltijapäätöksen kunnan hallintosäännön ja työsopimuslain mukaisesti.

Pynnösen oikaisuvaatimuksen mukaan valinnat haastatteluun olisi tehty muistinvaraisesti ja toimitettua kirjallista pätevyysselvitystä huomioimatta. Teknisen johtajan päätöksen sisällöstä ei Pynnösen mielestä voinut päätellä miten hyvin tai huonosti hakijoiden soveltuvuus tehtävään on vertailtu.

Näykki puolestaan kertoo, ettei ole missään vaiheessa todennut, että Pynnösen kelpoisuusvaatimukset eivät riittäisi, vaikka hakija näin esittää. Sähköpostiviestien vaihto hakukelpoisuudesta ei ole johtanut siihen, ettei Pynnöstä ei ole kutsuttu haastatteluun.

Työsopimuslaissa ei ole määräyksiä työsuhteisen henkilön valintaprosessista. Kunnallisen viranhaltijalain määräykset virkavalinnasta, kuten esimerkiksi vaatimus julkisesta hakumenettelystä, eivät koske työsuhteeseen ottamista.

Rakennuspäälliköksi valittiin toukokuussa alkaneen prosessin jälkeen 20.8. tikkakoskelainen rakennusinsinööri Ari Lindgren. Tehtävä on työsuhteinen ja sitä haki yhdeksän henkilöä.

Rakennuspäällikön tehtävä on kunnassa uusi. Aiempi työpäällikön tehtävä muutettiin rakennuspäällikön tehtäväksi. Rakennuspäällikön tehtävänä on muun muassa kehittää kunnan kiinteistöomaisuuden hallintaa yhdessä teknisen johtajan kanssa, toimia kunnan omissa rakennushankkeissa vastaavana työnjohtajana tai turvallisuuskoordinaattorina, toimia rakentamiseen liittyvissä kunnan urakoissa työmaavalvojana, laatia pienien hankkeiden suunnittelutyöt ja vastata tiestön kunnossapito- ja infrapalveluista.

Janne Airaksinen