Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen koskien Joutsan kunnan rakennusvalvontaa. Tekninen lautakunta oli maaliskuussa velvoittanut erästä saunarakennuksen omistajaa purkamaan tai poistamaan sen Uimaniemellä sijaitsevalta tontilta. Syynä oli, ettei kiinteistöllä ollut rakennusoikeutta, jolloin rakennukselle ei ollut mahdollista saada rakennuslupaa.

Kyseinen sauna oli asuntovaunuun verrattava renkailla liikuteltava saunavaunu, eikä se päätöksestä valittaneen henkilön mukaan silloin tarvinnut rakennuslupaa. Kyse oli ajoneuvorekisterissä olevasta perävaunusta.

Yhtenä perusteluna valitukselle oli, että saunavaunun myynyt yritys on aikanaan mainostanut ja markkinoinut peräkärryn alustalle rakennettuja mökkisaunoja nimenomaan sillä, etteivät ne tarvitse rakennuslupaa.

Hallinto-oikeus päätteli, että kyseistä saunavaunua käytetään saunana ja että siinä on mahdollista majoittua. Ottaen huomioon saunan pitkäaikainen sijoittaminen kiinteistölle, se katsottiin pääosin paikallaan pidettäväksi rakennelmaksi. Sauna sijaitsee vesistön rantavyöhykkeellä ja sillä on maankäytöllisiä vaikutuksia rakennelman varatessa maa- ja metsätalouskäyttöön osoitettua aluetta rakennuspaikaksi.

Käyttötarkoitus, koko, ulkonäkö, rakenne ja sijainti olivat oikeuden mukaan sellaiset, että kyse oli rakennuksesta. Näin siis siitä huolimatta, että se oli siirrettävissä. Sillä seikalla, että saunavaunu on rekisteröity perävaunuksi, ei ole merkitystä arvioitaessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan tarvetta. Rakennuksen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Valitus hylättiin, ja tekninen lautakunnan päätös jäi voimaan. Saunavaunun sijoittaminen kiinteistölle olisi tarvinnut rakennusluvan tai poikkeamisluvan, ja koska niitä ei ollut olemassa, lautakunnalla oli oikeus antaa määräys saunan poistamisesta tai purkamisesta.

16.6. tehty oikeudenpäätös tuotiin tekniselle lautakunnalle tiedoksi 30.9. pidetyssä kokouksessa.

Janne Airaksinen