Hammashuollon tilanne on Joutsan seudulla tällä hetkellä melko hyvä. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollon hoitohenkilökunnan kaikki toimet seudulla on täytetty, koronapandemian synnyttämä ruuhka on purettu ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät nopeasti vastaanotolle. Sen sijaan ei-kiireellistä hoitoa voi joutua odottamaan muutamia viikkoja, jopa kuukausia.

Joutsan, Toivakan ja Luhangan hammashoitoloissa työskentelee Joutsan apulaisylihammaslääkäri Eeva-Kaisa Jussilan mukaan tällä hetkellä kaksi suuhygienistiä, neljä hammaslääkäriä ja kuusi hammashoitajaa. Seututerveyskeskus kuitenkin sijoittaa henkilöstöresurssiaan eri toimipisteisiinsä aina koko liikelaitoksen kokonaistilanteen ja tarpeen mukaisesti, joten resurssit alueilla voivat muuttua.

Aiemmin hoitohenkilökuntaa on ollut hankala saada tehtäviin Joutsan seudulle.

– Täällä on ollut siksi varmasti huono tilanne, kun laita-alueille rekrytointi on hankalaa, sanoo Jussila.

Seututerveyskeskus on kehittänyt hammashoitoloihinsa vuoden aikana uudenlaisen hoitoketjun. Kun henkilö ottaa yhteyttä suun terveydenhuollon ajanvaraukseen, hoidontarve arvioidaan henkilön haastattelun ja yleisterveyden kautta. Päivystystapaukset pääsevät Jussilan mukaan hoitoon vuorokauden sisällä, ei-päivystyksellisen vaivan kanssa hammaslääkärille tai suuhygienistille pääsee tällä hetkellä Joutsan alueella pääsääntöisesti noin kahdessa viikossa. Joskus voi joutua odottamaan kuukauden.

Ensimmäisellä käynnillä hammaslääkäri hoitaa Jussilan mukaan potilaan sen hetkisen vaivan ja arvioi potilaan koko suun terveydentilan eli sen, missä ajassa tämä tarvitsee ammatillista apua. Jos tarve on kiireellinen, jatkoaika annetaan heti, mutta muuten potilas laitetaan suun terveydenhuollon jonoon, josta hänet kutsutaan vuorollaan hoitoon.

– Kun henkilö pääsee jonosta hoitoon, hän saa kaiken ammatillisen arvion kautta tarvitsemansa hammashoidon. Sen jälkeen tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma jatkohoitoja varten, että koska hänen täytyy tulla ja mitä hänen täytyy itse tehdä suun terveyden eteen, sanoo Jussila.

Ne, joiden suun terveydentila on hyvä, saattavat käydä Jussilan mukaan hammaslääkärillä esimerkiksi kerran neljässä vuodessa, enemmän ammattilaisten apua tarvitsevat useammin. Jussila muistuttaa vastuun suun terveydestä olevan jokaisella itsellään.

– Olemme vieläkin jäljessä siitä, että ruotsalaiset pesevät hampaansa paremmin kuin me. Miksei kaikki suomalaiset pese hampaitaan aamuin illoin, se on ihan hämmästyttävä asia.

Tällä hetkellä Joutsassa on hoitojonossa Jussilan mukaan reilu sata potilasta, joista ensimmäiset – syyskuun aikana hoitoon pääsevät – ovat odottaneet maaliskuusta asti. Käytännössä jonon lyhenemistä on hidastanut saman aikainen koronajonon purku ja se, että hammashoitoon tulee koko ajan jonon ohi esimerkiksi keinonivelleikkauksiin tai syöpähoitoihin menossa olevia.

Niin sanottu koronajono alkoi kertyä suun terveydenhuollossa maaliskuussa 2020, kun ei-kiireellinen hammashoito ajettiin pandemiasyistä tilapäisesti alas, ja jo ajan saaneet ei-kiireelliset potilaat laitettiin jonoon. Koronajonojen kanssa taistellaan Eeva-Kaisa Jussilan mukaan edelleen muualla seututerveyskeskuksen hammashoitoloissa, mutta Joutsassa runsaan 400 potilaan jono saatiin purettua tänä vuonna alkukesään mennessä. Hammashoitolassa tehtiin Jussilan mukaan sen eteen töitä touko-kesäkuun vaihteessa lauantaisinkin.

– Se oli semmoinen hieno juttu minun mielestäni. Löytyi yhteishenkeä ja talkoovoimaa.

Kääntöpuolena koronajonon purkamisessa oli siis kuitenkin se, että se kasvatti tilapäisesti muiden hoitoon pyrkivien jonotusta.

THL arvioi keväällä suun terveydenhuoltoon koronapandemian myötä kertyneen hoitovelan purkamisen kestää joillain alueilla vuodesta jopa kolmeen vuoteen. Jussila uskoo tilanteen olevan Joutsan seudulla parempi, sillä asukkaita on vähemmän ja hammashoidon työntekijöiden määrä mitoitettu laskennallisesti oikein.

– Tällä alueella varmasti pärjätään hyvin, mutta suurissa asutuskeskuksissa, missä on valtavasti ihmisiä suhteessa olemassa oleviin resursseihin, se tilanne on varmaan tosi paljon huonompi.

Tarja Kuikka