MLL Leivonmäen yhdistys on anonut Perhepuisto Käkikummun hoitovastuun siirtämistä Joutsan kunnalle. Yhdistyksen mukaan he eivät tällä hetkellä kykene hoitamaan, ylläpitämään ja kehittämään puistoa.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa torstain kokouksessaan. Päätöksen mukaan kunta ei ota kyseistä perhepuistoa hoitovastuulleen.

Mikäli puisto otettaisiin teknisen osaston hoitoon, puistoon täytyisi investoida. Vaikka yhdistys tuo esiin sen, että puistoa on hoidettu ajantasaisesti kulloinkin olevien määräysten mukaan, niin kerrotusta huolimatta puistoon tulisi uusia muun muassa mahdollisesti aita ja useita leikkivälineitä.

Tekniseltä osastolta on Leivonmäen osalta vähennetty 50 prosenttia työvoimasta. Nykytilanteessa on todettu haasteelliseksi selvitä olemassakin olevista työtehtävistä.

Mikäli perhepuisto otetaan kunnan ylläpitoon, täytyisi varata investointiraha puiston kehittämiseen ja huomioida mahdollinen lisätyövoiman tarve.

Janne Airaksinen