Keski-Suomen sairaanhoitopiirin KSSHP hallitus päätti eilisessä kokouksessa esittää sairaanhoitopiirin valtuustolle, että sairaanhoitopiiri ei etene Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen.  Sairaanhoitopiirin ei tulisi myöskään toimia tilaajana Asterin toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa.

Näiden lisäksi valtuustolle esitetään, ettei KSSHP allekirjoittaisi Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta yhdessä järjestelmätoimittajan ja muiden tilaajien kanssa. Tätä perustellaan sillä, ettei edellytyksiä siirtyä hankkeen toimitusvaiheeseen ole Keski-Suomen kuntien päätösten perusteella.

Hallitus myös yhtyi valtuuston 21.9.2021 tekemään päätökseen, että Keski-Suomen tilaajaorganisaation osalta Aster-hankkeen päätöksenteosta tehdään ulkopuolinen selvitys.

Hallitus totesi, että sairaanhoitopiirin valtuusto päättää asiasta lopullisesti sekä tilaajan että asiakkaan rooleissa.

Janne Airaksinen