Joutsan kunnanhallitus päivitti äskettäin Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissisen johtajasopimuksen ja tarkisti samalla kunnanjohtajan palkan, joka oli tarkistettu viimeksi toukokuussa 2009. Tarkistuksen myötä Nissisen kuukausipalkka nousee lokakuun alusta 7.750 euroon, ja lisäksi hänellä on oikeus puhelinetuun ja polkupyöräetuun, jonka arvo on enintään 80 euroa kuukaudessa.

Nissinen ja Joutsan kunta solmivat johtajasopimuksen joulukuussa 2004. Sitä päivitettiin toukokuussa 2009, ja nyt päivitetty sopimus siis korvaa aiemman. Sopimuksessa sovitaan kunnanjohtajan tehtävistä, työn painopistealueista, työn edellytyksistä, työnjaosta poliittisen johdon kanssa, kunnanjohtajan palkasta ja muista eduista, virkamatkoista, luottamustoimista, kokouspalkkioista sekä palvelusuhteen irtisanomisesta.

Sopimuksen mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa, taloutta ja kuntakonsernia kunnanhallituksen alaisuudessa, ja hänen työtään arvioidaan ympäri vuoden. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde, ja palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin palvelussuhteeseen liittyviin ehtoihin sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta.

Sopimuksen mukaan kunnanjohtajalla on mahdollisuus vastaanottaa kunnan toiminnan kannalta hyödyllisiä luottamustoimia ja Nissisellä onkin tällä hetkellä useita merkittäviä luottamustehtäviä. Hän on muun muassa Joutsan Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Joutsan Vesihuolto Oy:n hallituksen varajäsen, Keski-Suomen seututerveyskeskuksen johtokunnan jäsen ja Keski-Suomen Monetra oy:n hallituksen jäsen kaudella 2021–2022.

Palvelussuhteen irtisanomisen osalta sopimuksessa todetaan muun muassa, että jos Nissisen irtisanomismenettely on käynnistetty luottamuspulan takia, hänelle maksetaan normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus hänen itse irtisanoutuessaan virastaan. Erorahaa ei makseta, mikäli Nissinen irtisanoutuu omasta syystä tai irtisanomiselle on laissa mainittu peruste.

Tarja Kuikka