Joutsan kunta valtuuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hyväksymään asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asteria koskevan yhteistyösopimuksen. Asiasta päätti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti maanantai-iltana kokoontunut Joutsan valtuusto. Päätös syntyi äänin 12–11.

Kokouksessa kuultiin aiheesta valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot. Keskustan, sdp:n ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmät olivat Aster-hankkeen edistämisen kannalla. Perusteluna esitettiin muun muassa, että hankkeen hylkääminen edellyttäisi vertailevaa tietoa vaihtoehtoisesta ratkaisusta, eikä sitä ole.

Kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden valtuustoryhmät olivat hankkeen hylkäämisen kannalla paitsi huomattavasti kasvaneiden kustannusten takia, myös koska kallis, keskeneräinen järjestelmä koetaan liian suureksi riskiksi, jotta siihen kannattaisi uhrata euroja muilta tärkeiltä toiminnoilta.

Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen asiasta käytiin lyhyt keskustelu, jossa puheenvuoroja käyttivät kokoomuksen Kalle Willman ja Iiris Ilmonen. Willman totesi muun muassa, että nykyiset järjestelmät toimivat ja kiirettä uudelle ei ole. Ilmonen piti hyvinvointialueen valtuustoa oikeana paikkana, jossa ratkaisut tietojärjestelmän hankinnasta tehdään.

Kokouksen pohjaesityksenä oli kunnanhallituksen esitys, että Joutsan kunta valtuuttaisi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hyväksymään Asteria koskevan yhteistyösopimuksen. Willman teki kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta pohjaesityksestä poikkeavan esityksen.

Willman esitti, että valtuusto päättäisi Joutsan kunnan ilmoittavan kantanaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, että sen tulee irtisanoa Cerner-yhtiön kanssa 5.6.2020 tekemänsä sopimus Aster-tietojärjestelmän hankinnasta ja tehdyistä sopimuksista. Lisäksi Willman esitti samalla, että valtuusto päättäisi velvoittaa Joutsan kunnan edustajat sairaanhoitopiirin valtuustossa ja yhtymäkokouksessa toimimaan edellä mainitun päätöksen mukaisesti.

Perussuomalaisten ja vihreiden valtuustoryhmät asettuivat kokoomuksen ja Willmanin esityksen taakse, joten asiasta äänestettiin. Keskustan, kristillisdemokraattien ja sdp:n valtuutetut keskustan Katri Reinikaista lukuun ottamatta äänestivät pohjaesityksen puolesta, kokoomuksen ja vihreiden sekä perussuomalaisten valtuutetut kokoomuksen ja Willmanin esityksen puolesta. Päätös syntyi pohjaesityksen mukaisesti täpärällä yhden äänen erolla. Willman ja Iiris Ilmonen jättivät eriävän mielipiteen.

Muualla Keski-Suomessa neljän alueen – Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Vaasan sairaanhoitopiirin (VSHP) sekä Essoten ja Siun soten – yhteiseksi kaavaillun asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on herättänyt vastustusta. Syynä on pääasiassa kustannusten merkittävä nousu hankintaprosessin aikana.

Essotessa ja Siun Sotessa hanke on hyväksytty. VSHP:n hallitus on hyväksynyt hankkeen ja sen valtuusto käsittelee asiaa lokakuun alussa. KSSHP:n hallitus käsittelee asiaa tänään ja valtuusto 15. lokakuuta.

Tarja Kuikka

Uutiseen korjattu 28.9.2021 kello 14.43 tieto siitä, että keskustan Katri Reinikainen kannatti Asterin hylkäämistä.

Poimintoja valtuustoryhmien puheenvuoroista

Keskustan Pekka Lankia: – Kun suhteutamme Asterin kustannuksia tulevan hyvinvointialueen miljardin euron vuosibudjettiin, ne asettuvat oikeaan mittasuhteeseen. Monilla toimialoilla it-kustannusten suhteellinen osuus on huomattavasti suurempi. Aster-hankkeen hylkääminen edellyttäisi vertailevaa tietoa vaihtoehtoisesta ratkaisusta. Sitä meillä ei valitettavasti ole. Sen aikataulu, toiminnallisuus ja syntyvät kustannukset ovat kaikki hämärän peitossa. Kaikilta osin olisi palattava lähtöruutuun uudesta kilpailutuksesta alkaen.

Kokoomuksen Kalle Willman: – Heitän kolme teesiä. Ensinnäkin Asterin hankkiminen on tarpeetonta ja jopa vaarallista pienille kunnille. Toisen kohdan mukaan kyseessä on kilpailutusongelmat ja räjähtäneet kustannukset. Ihan niin kuin Pekka Lankia äsken totesi, että ettemmehän me tiedä yhtään, mitä tilanne on, mitä se tulee maksamaan ja mitä sisältää. Hän toi sen selvästi esille. Ja kolmanneksi Aster-järjestelmän toiminnan laatu on tuntematon. Kukaan ei tiedä, miten se toimii.

Perussuomalaisten Kari Tapper: – Nyt myös suomalaisilla ohjelmistovalmistajilla on herännyt kiinnostus asiaan ja ainakin kaksi ict-alan yritystä on ilmoittanut, että pystyisi toteuttamaan vastaavanlaisen järjestelmän huomattavasti edullisemmin. Jos tähän Aster-hankkeeseen lähdetään edelleen mukaan, se on sama kuin kaataisi rahaa kaivoon, ja se kaivo on pohjaton. Koska rahalle ei saada täydellä varmuudella sen arvoista vastinetta, mitä tämän suuruusluokan hankkeessa pitäisi saada, menee myös kallista aikaa hukkaan. Myöskin se, että jos tähän lähdetään, niin se raha on pois kaikesta muusta kuten esimerkiksi pelastustoiminnasta.

Sdp:n Eero Peltoniemi: – Todella me tarvitsemme tällaisen. Joutsalaiset tarvitaan, niin työntekijät kuin sanotaan potilaat kuin asukkaat, jotka tarvitsevat näitä palveluja. Ja en usko ollenkaan, että meillä on aikaa jäädä odottamaan sitä mahdollista uutta, mahdollista kotimaista, jotain muuta kuin tällä lailla vähän kevyesti heitettynä jenkkiläistä tuotetta. Minä viittaan niihin selvityksiin, mitä on tehty.

Kd:n Arto Hölttä: – Tämän asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen on aloitettu vuonna 2014. Voidaanhan siitä kuvitella, että jos nyt tämän täysin torppaamme, niin kuinka monta vuotta me käymme ajassa taaksepäin, että päästään samaan pisteeseen kuin nyt missä olemme. Ja se, että nykyiset järjestelmät vuositasolla maksavat 10 miljoonaa euroa ja 10 vuodessa maksavat 100 miljoonaa euroa, eli ovat hieman halvempia kuin tämä uusi järjestelmä. Mutta niin kuin monesti asia on, että uusi järjestelmä on parempi kuin vanha, ja tässä tulee monta synergistä etua kyllä esiin.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä: – Viime valtuustokaudella päätimme, että 64 miljoonaa on sopiva summa hankkeen hyödyistä ja sitouduimme siihen. Nyt kokonaishinnan noustua olisi osattava arvioida, ovatko hyödyt 128 miljoonan arvoiset? Olemme aivan liian usein tekemässä päätöksiä kohonneista kustannuksista ‘selkä seinää vasten’. Alibudjetointi on aina valitettavaa ja siitä pitäisi päästä eroon. Kustannusten tuplaantumista on vaikeaa käsittää. Mielestäni tammikuussa vaaleilla valittava hyvinvointialueen valtuusto on oikea elin päättämään asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta. Toivottavasti silloin on tietoa myös kotimaisesta vaihtoehdosta.

Kuvassa oikealta kunnanjohtaja Harri Nissinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne ja valtuustosihteerinä toiminut Leena Hietala.

Tagged with →