Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta on käsitellyt lukion oppilaiden kuljetuksia. Lukiolaisille tiedotetaan lähipäivinä mahdollisuuksista käyttää perusopetuksen kuljetuksia lyhyempinä koulupäivinä, kuten esimerkiksi koeviikkojen aikana. Asiasta kertoi hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka.

Myös harrastuskyytien hyödyntäminen on mahdollista. Myös joustavuus ajoittaisiin poissaoloihin ja niiden korvaavuuksiin helpottaa lukion käymistä omalla paikkakunnalla. Lautakunta merkitsi edellä mainitut asiat tiedoksi.

Lukion aloittaneiden opiskelijoiden huoltajilla on ollut jonkin verran huolta siitä, aiheutuuko kulkumahdollisuuksien rajallisuuden vuoksi opiskelijoille poissaoloja pakollisten oppiaineiden opinnoista erityisesti kello 15–16 väliseen aikaan sijoittuvilla oppitunneilla. Tällöin opiskelijan on ollut tarve käyttää perusopetuksen kello 15 paluukyytiä paluukuljetukseen.

Lukiossa on ollut useiden vuosien ajan käytäntö, että opiskelua on voitu joustavasti järjestellä, mikäli opiskelijalle on tästä syystä tullut yksittäisten tuntien poissaoloja. Yleensä kyseessä on ollut esimerkiksi kaksoistunnin toinen tunti tai oppiaineen viikon oppitunneista yksi.

Mikäli Joutsassa alettaisiin toteuttaa kello 16 kuljetuksia lukiolaisten osalta, tulisi lukion kuljetuskustannuksiin lisäystä arviolta 40.000 euroa vuodessa tämänhetkisten taksojen ja lukiolaisten sijoittumisen perusteella. Tällöin tulisi tasapuolisuuden vuoksi kuljetus tarjota kaikille lukioikäisille.

Aamun kello 8.15 alkaviin opintoihin kuljetusta ei pystyttäisi järjestämään, koska lähes kaikki kunnan kuljetuskapasiteetti on perusopetuksen käytössä, ja tällöin vain osaa suunnista pystyttäisiin palvelemaan.

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Sirkka esitteli lisäksi koulumatkatukeen oikeutetuille lukiolaisille suunnatun kyselyn tuloksia.

Vastauksissaan lukiolaiset kertoivat kulkevansa lukioon kunnan järjestämissä kuljetuksissa, perheenjäsenten kuljettamina, kavereiden kyydeissä sekä omatoimisesti.

Aikaisemmin 17-vuotiaana haettavaa ja suoritettavaa ajokorttia perusteltiin osin oppilaitokseen kulkemista helpottavana tekijänä. Enemmän perusteluissa oli mainintoja siitä, että ajokortti toi koulupäivän kokonaispituuteen lyhennystä, kulkutavan valintaan lisämahdollisuuksia ja vähensi odotustarvetta. Edelleen omalla autolla kulkeminen mahdollisti harrastuksiin liikkumisen sekä oli muutoinkin hyödyllinen.

Janne Airaksinen

Tagged with →