Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta nimesi kulttuurityöryhmän jäseniksi Eero Peltoniemen, Marianne Luukkasen, Matti Kallioisen ja Marianne Kososen. Lautakunnan edustajana toimii Kari Tapper. Kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka toimii ryhmän sihteerinä.

Joutsan kunnanhallituksen, nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvoston tulisi myös valita edustajansa työryhmään. Kulttuurityöryhmä voi täydentää kokoonpanoaan paikallisilla kulttuuritoimijoilla.

Kyse on kunnan ja kulttuurijärjestöjen yhteisestä toimielimestä, jonka tehtävänä on ollut kulttuuritoiminnan kehittäminen ja kansalaisjärjestöjen aktivoiminen. Työryhmä on valmistellut kulttuuritoimijoiden ja järjestöjen kanssa monia erilaisia tilaisuuksia.

Ryhmä on lautakunnan mukaan ehdottoman tärkeä, koska kunnassa ei ole kulttuuripuolella yhtään varsinaista työntekijää kulttuuritoimen ollessa yhdistettynä kirjastotoimeen.

Janne Airaksinen

Tagged with →