Joutsan seurakunta aikoo tehdä kiinteistöstrategian. Sen pohjaksi on oltava tietoa kiinteistöjen tämänhetkisestä kunnosta ja siitä, mitä kaikkea korjauksia niihin on seuraavan kymmenen vuoden aikana tehtävä.

Kuntoarviot teetettiin kesän aikana jyväskyläläisellä Insinööriavain Oy:llä. Niissä selvisi, että seurakunnan rakennusten yhteen laskettu korjausvelka on 5.200.000 euroa.

Kuntoarviot teetettiin Luhangassa kesä- ja talvikirkosta, Leivonmäellä puolestaan kirkosta, seurakuntakodista, asuinrakennuksesta sekä hautausmaan huoltorakennuksesta.

Joutsan rakennuksista tutkittiin kirkko, kellotapuli, hautausmaan huoltorakennus ja Pekkasten leirikeskuksen rakennukset.

– Laskelmasta puuttuvat asunto-osakkeet, Luhangan asuintalo ja niin sanottu kehräämö, Joutsan vanha srk-koti, vainajien säilytystilat Leivonmäellä ja Joutsassa sekä Leivonmäen Kolkkapohjan sauna, kertoo seurakunnan hallintojohtaja Heikki Kangas.

Joutsan seurakuntakoti jätettiin selvityksen ulkopuolelle, koska siitä on jo aiemmin tehty vastaava. Siitä on olemassa myös korjaussuunnitelma.

Kuntoarviot olivat esillä kirkkoneuvoston kokouksessa viime viikolla. Samalla tuotiin esille Luhangan asuinrakennuksen ja niin sanotun kehräämön rakennuksen osalta, että luottamushenkilöillä olisi ajatuksena luopua niistä.

Kiinteistöstrategia pyritään saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sitä ennen seurakunta ei ole kovin halukas avaamaan tarkemmin kuntoarvioiden sisältöjä. Aihe koetaan araksi. Siitä kertoo sekin, että seurakunta on kamppaillut ylisuuren kiinteistömassan kulujen kanssa jo vuosia, mutta ilman ratkaisuja.

Nykyiseen Joutsan seurakuntaan ovat yhdistyneet entiset Leivonmäen ja Luhangan seurakunnat. Mukana seurasi luonnollisesti iso määrä kiinteistöjä.

Kirkkoneuvosto nimesi erillisen kiinteistöstrategian työryhmän valmistelemaan asiaa kuntoarvioiden pohjalta. Kirkkohallitus on julkaissut keväällä ohjeet seurakunnille mainitun strategian tekemiseksi. Tavoitteena on talouden, kiinteistöjen ja toiminnan yhteensovittaminen kestävältä pohjalta.

Muutokset toimintaympäristössä tulee ottaa huomioon kiinteistöjen määrässä ja käyttöasteessa, samoin korjaustoimenpiteiden tärkeysjärjestys.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Seurakunnalla on hallussaan Luhangassa niin sanottu kehräämön rakennus. Luottamushenkilöt ovat tuoneet esille ajatuksia, että siitä ja talvikirkon välittömässä läheisyydessä olevasta asuinrakennuksesta voitaisiin luopua.

Vanha srk-talo, Annan Kammari, on hyvä esimerkki siitä, miten vaikea asia kiinteistöt ovat kirkkovaltuutetuille. Käytännössä tarpeettoman rakennuksen purkamisesta on puhuttu kirkkovaltuustossa jo vuonna 2011 ja 2013. Tosin sen säilyttämisen puolestakin on käytetty vahvoja puheenvuoroja. Kertaalleen sille osoitettu purkumääräraha vedettiin muihin tarkoituksiin vuonna 2014. Rakennus on yhä paikallaan hiljalleen rapistumassa.

Tagged with →