Joutsan kunnanhallitus on nimennyt Joutsan kunnan uuden vanhus- ja vammaisneuvoston. Neuvostoon nimettiin eri järjestöjen edustajia ja heidän varajäsenensä järjestöjen ehdotusten pohjalta.

Uuden vanhus- ja vammaisneuvoston muodostavat Maija Salonen Eläkeliiton Joutsan yhdistyksestä (varalla Jalo Hakokivi), Virva Teräväinen Joutsan Kuulo ry:stä (varalla Paavo Nieminen), Reijo Hamina Joutsan Eläkkeensaajista (varalla Helena Nieminen), Riitta Sarf Joutsan Seudun sydänyhdistyksestä (varalla Kalevi Puttonen), Jenni Kaistinen Keski-Suomen Omaishoitajat ry:stä (varalla Saku Kaistinen), Tapio Lankia Joutsan Seudun Parkinson-kerhosta (ei varajäsentä) ja Seppo Pänkäläinen Keski-Suomen syöpäyhdistyksen Joutsan seudun paikallisosastosta (varalla Raija Ahola).

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kunnassa ikääntyneen väestön ja vammaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävänä toimielimenä. Neuvoston edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa, perusturvalautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa.

Tarja Kuikka