Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Joutsan kunnan tuloveroprosentin pitämistä ensi vuonna ennallaan eli 21,00 prosentissa. Veroprosentti on ollut sama vuodesta 2014.

Joutsan kunnan vuoden 2022 tuloverokertymäksi on arvioitu Kuntaliiton elokuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan 12,1 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä kunnallisveron tämän vuoden tuotoksi arvioidaan 11,87 miljoonaa euroa. Yhden veroprosentin vaikutus on vuodessa noin 580.000 euroa.

Kunnanhallitus ei myöskään lähtenyt esittämään muutoksia kiinteistöveroprosenttiin, vaan esittää valtuustolle myös kiinteistöveroprosentin pitämistä ensi vuonna ennallaan. Pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi esitetään määrättäväksi 0,60, muuhun asumiseen kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentiksi 1,20, yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,10 ja yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00.

Näillä esitetyillä veroprosenteilla kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna tuottoa yhteensä 1.741.000 euroa.

Tarja Kuikka