Joutsan kunnanhallitus esittää valtatie 4:n Lusi-Kanavuori välin tieremonttia koskevassa toimenpideselvityksessä esitetyn uuden rinnakkaistien siirtämistä mahdollisimman lähelle nykyistä valtatietä Oravakiven Joutsan puoleisella alueella.

Keski-Suomen ja Uudenmaan ely-keskukset ovat laatineet Heinolan Lusista Jyväskylän Kanavuoreen ulottuvan noin 110 kilometrin tieosuuden parantamista varten toimenpideselvityksen, jossa esitetään luonnosvaiheen alustavat toimenpiteet tieosuudella. Joutsan kunnan kannalta ongelmalliseksi on muodostumassa Oravakiven kohta, jonne kaavaillaan toimenpideselvityksessä uutta 2+2 kaistaista valtatietä.

Joutsan kunta on investoinut Oravakiven alueeseen noin miljoona euroa ja aikoo kehittää aluetta ja sen elinvoimaa, joten toimenpideselvityksessä esitettyä tieratkaisua pidetään kunnan kannalta huomattavan epäedullisena.

Kunnanhallituksen kokouksessa päätösehdotuksena oli alun perin, että Oravakiveen esitetty uusi maantie poistettaisiin toimenpideselvityksen luonnosvaiheen alustavista toimenpiteistä. Kunnanjohtaja Harri Nissinen teki kuitenkin kokouksessa muutetun päätösehdotuksen, joka muodostui lopulta kunnanhallituksen päätökseksi.

Tarja Kuikka