Maan hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua työ- ja elinkeinotoimistojen palvelujen (TE-palvelut) siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana.

Nyt on linjattu, että TE-palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20.000 henkilöä. Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, sen olisi muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa.

Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen on tietoinen hallituksen suunnitelmista. Toistaiseksi niistä on kuitenkin herunut niukasti tietoa, joten uudistuksen tarkempi ennustaminen Joutsan osalta on vaikeaa.

– Työvoimapohjan kokovaatimusten vuoksi epäilen, että jonkinlainen maakunnalliseen suuntaan viittaava malli saattaisi olla tulossa. Toisaalta myös Jämsän suunta on mahdollinen, pohti Nissinen.

Suuruuteen pyrkiminen ei saa Nissiseltä varauksetonta kannatusta. Hän viittaa Sysmän, Joutsan, Hartolan ja Pertunmaan toteuttamaan työllisyyshankkeeseen, joka on osoittautunut ketteräksi. Tämä Pienten kuntien elinvoimaa -hanke on tehnyt Nelinvoimaa.fi -sivuston, joka kokoaa yhteen neljän kunnan avoimet työpaikat. Hanke on myös vastannut työnantajien tarpeisiin järjestämällä koulutusta lähihoitajiksi haluaville.

– Lähipalvelut, eli paikallinen työvoimatoimisto olisi se parhain tapa työttömän työnsaannin kannalta. Se taitaa kuitenkin olla epärealistinen toive, uskoo Nissinen.

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Uudistus aiheuttaa aluehallintoon muutoksia.

Kaikki nykyiset toimistojen palveluista eivät siirry kunnille. Niistä linjataan tarkemmin myöhemmin syksyllä. Uudistuksen toteuttaminen on luvattu turvata rahoitusta lisäämällä.

Janne Airaksinen

Tagged with →