Poliisin julkaisemien tilastojen mukaan Joutsan poliisille kertyi vuonna 2020 hälytystehtäviä kokonaisuudessaan 398 kappaletta. Näistä A-kiireellisyysluokan tehtäviä oli 79 kappaletta ja B-kiireellisyysluokan 319 kappaletta. Kotihälytystehtäviä ilmoitettiin 51 kappaletta.

Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Joutsan poliisilla on ollut 224 hälytystehtävää, joista A-kiireellisyysluokan tehtäviä on ollut 39 ja B-kiireellisyysluokan 185 tehtävää. Kotihälytystehtäviä tammi-heinäkuun aikana on ilmoitettu tänä vuonna 33.

Tieliikennelain muututtua viime kesänä myös poliisin liikennerikkomuksia koskevat menettelyt sekä tilastointi muuttuivat. Muutoksen myötä lievemmistä ylinopeuksista kirjatut rikesakot muuttuivat hallinnollisiksi liikennevirhemaksuiksi, eivätkä siten tilastoidu enää kokonaisrikollisuuteen ja liikennerikkomusten kokonaismäärään.

Liikennevirhemaksujen määrästä ei poliisin järjestelmät ole toistaiseksi tuottaneet kattavia tilastoja, jonka vuoksi niitä ei ole sisällytetty viime vuoden raporttiin. Lakimuutoksesta sekä järjestelmän kehittämisestä johtuen alle 20 km/h suuruiset ylinopeudet eivät ole mukana julkaistussa tilastossa. Näin ollen vuoden 2020 liikennerikkomuksia koskevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tilastoihin.

Kaiken kaikkiaan Joutsan poliisin tietoon tuli 371 rikosta, joista liikennerikoksia oli 216 tapausta. Näistä liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 156 ja törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisia 16.

Kuluvan vuoden tammi-heinäkuun välisenä aikana poliisin tietoon on tullut 308 rikosta. Heinäkuun loppuun mennessä pelkästään liikennerikoksia on ilmoitettu poliisille jo 232.

Rattijuopumuksia tilastoitiin vuonna 2020 yhteensä 16, joista törkeän rattijuopumuksen tapauksia oli seitsemän. Tämän vuoden tammi-heinäkuun aikana rattijuopumuksia on kirjattu kahdeksan, joista viidessä tapauksessa on ylitetty törkeän rattijuopumuksen raja.

Viime vuonna ilmoitettujen omaisuusrikoksien kokonaismäärä oli 121 tapausta. Tähän kokonaismäärään sisältyy monia eri rikosryhmiä, joita kaikkia ei tilastoihin ole eritelty. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä ilmoitettujen omaisuusrikosten määrä on 44.

Väkivaltarikoksia poliisille ilmoitettiin vuonna 2020 yhteensä 13 tapausta. Huumausainerikoksia kirjattiin viime vuonna yhteensä seitsemän. Kuluvan vuoden tammi-heinäkuun välisenä aikana väkivaltarikoksia on ilmoitettu yhteensä 17 ja huumausainerikoksia kolme.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →