Nykyisen puheenjohtaja Iiris Ilmosen aikana ei ole kokouskäytäntöjä noudatettu. Hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat salaisia, syys- ja kevätkokousten pöytäkirjat ovat ehkä tarkistamattomia ja päätökset eivät ole lainvoimaisia.

Nyt olisi jo aika palata perinteiselle Joutsan Kokoomuksen linjalle!

Tämä nykyinen hallitus on täysin ulkopuolelta johdettua toimintaa ja laittomien päätösten teko on johtanut jäsenkatoon, koskaan aikaisemmin ei ole näin alhaalla jäsenmäärissä käyty.

Vaikka Kokoomukseen on liittynyt kahden puolueen agentti, ei toiminta ole parantunut, päinvastoin viimeisten vuosien aikana kunnan imago on kärsinyt, koska kirjoitukset ovat olleet negatiivisia kunnastamme. Silti hänet on hyväksytty Joutsan Kokoomuksen jäseneksi.

Toimivuotemme aikana puheenjohtaja valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi ei kokoomuksen jäsenen ja päätös syntyi kolmen hallituksen jäsenen kokouksessa?

Mistä tämä kaikki kertoo? Onko johdattelua ulkopuolelta ja onko unohdettu lainmukaisuus päätöksiä tehdessä?

Nyt annan viimeisen ohjeen Joutsan Kokoomus ry:lle, ottakaa ero ulkopuolisen entisen kh:n kaksivuotisen puheenjohtajan, nykyisen muualla toimivan lehden päätoimittajan ohjailusta. Luulisi pj. Iiris Ilmosenkin huomaavan omalta osaltaan suosionsa oman paikkakuntansa luottamustehtävien poistumisena!

On muistettava, että äänestäjät ovat valinneet Joutsan kuntaan 23 kunnanvaltuutettua hoitamaan kunnan positiivista kehittämistä, joten tämä läpinäkyvä ohjailu on lopetettava välittömästi ja kokoomukseen on ryhdistäydyttävä ajamaan yhteistyöllä kuntamme asioita.

Joutsan kunnan asiat eivät voi olla pelkkiä ”eriäviä mielipiteitä”.

Odotan syyskokouksen virallista kutsua ja toivon jäseniemme osallistuvan joukolla kokoukseen. Onhan ennen kuulumatonta, että kokouksiin on osallistunut ainoastaan hallituksen jäseniä!

Rauno Ahola

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →