Rauno Aholan Joutsan Seutu -lehdessä 1.9.2021 julkaistu yleisönosastokirjoitus sisältää useita olennaisia asiavirheitä. Olen suorittanut yhdistyksessä toiminnantarkastuksen vuodesta 2020 talvella 2021, eikä yhdistyksen toiminnasta ole löytynyt huomautettavaa. Esimerkiksi ei lainvastaisia eikä yhdistyksen sääntöjen vastaisia päätöksiä.

Mainitun tarkastuksen ja omien havaintojeni perusteella seuraavat Rauno Aholan väittämät ovat yksiselitteisesti virheellisiä:

– ”Ei ole noudatettu kokouskäytäntöjä.” Normaaleja kokouskäytäntöjä on noudatettu. Lisäksi on syytä huomioida, että 3. sektorin toimintaa on rajoitettu viranomaisten kokoontumis- yms. rajoituksilla.

– ”Päätökset eivät ole lainvoimaisia” ja ”Laittomien päätöksien teko”. Yhdistykset eivät tee lainvoimaisia päätöksiä, ainoastaan viranomaiset. Mikäli kirjoittaja viittaa virheellisessä järjestyksessä syntyneisiin päätöksiin, laittomiin tai sääntöjen vastaisiin päätöksiin, sellaisista ei ole havaintoja.

– ”Ulkopuolelta johdettua toimintaa”. Yhdistyksen toimintaa johtaa asiakirjojen mukaan hallitus.

– ”Hallituksen varapuheenjohtajaksi ei kokoomuksen jäsenen”. Varapuheenjohtajat ovat olleet tai ovat jäseniä.

Seuraava toiminnantarkastus tapahtuu talvella 2022 ja se koskee vuotta 2021.

Lisäksi on syytä tarkentaa, että yhdistyslain mukaan yhdistyksien hallituksien pöytäkirjat ovat salaisia ja yhdistyksen yleisten kokousten pöytäkirjat julkisia jäsenille. Kyseisen yhdistyksen asiakirjat on tietojeni mukaan viety vuosittain asianmukaiseen asiakirjasäilöön ja em. käytänteistä on hallitus keskustellut, jotta ne ovat selviä kaikille.

Vuosia Rauno Aholan yleisönosastokirjoituksia ja muuta julkista toimintaa (esim. sosiaalinen media) seuranneena totean, että ne sisältävät valitettavan usein merkittäviä asiavirheitä. Asioiden ohella henkilöt, vuodet ym. sekoittuvat välillä pahemman kerran.

Aholan toiminnassa on myös merkkejä kulloinkin Joutsan Kokoomus ry:n vastuuasemissa toimivien henkilöiden vainoamisesta. Tähän näkemykseen yhtyvät käytyjen taustakeskusteluiden perusteella lukuisat kokoomuksen entiset toimijat.

Toiminnantarkastajana olen esittänyt huoleni yhdistyksen hallitukselle siitä, että kunniapuheenjohtaja Aholan toiminta on vahingoittaa yhdistyksen toimintaa merkittävästi.

Esitän toiveen, että Rauno Aholan yleisönosastonkirjoituksia julkaistaessa varattaisiin asianomaisille mahdollisuus yhtäaikaiseen kuulemiseen niissä esiintyvien virheiden vuoksi. Mielipiteitään Ahola esittäköön vapaasti.

Jukka Huikko
Kirjoittaja toimii em. yhdistyksen toiminnantarkastajana.

Tagged with →