Joutsassa on erinomaiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Kuten lukemattomat ulkopaikkakuntalaisetkin ovat ihaillen todenneet, Joutsan kunta on panostanut liikuntapaikkoihin upealla tavalla. Juuri parhaillaan lukuisat lasten, nuorten ja aikuisten sisäliikunnan harrastusryhmät ovat aloittamassa syyskautta.

Joutsan kunnan liikuntapaikkojen kokonaisuudessa on pieni kauneusvirhe, joka olisi syytä korjata. Kunta on jo vuosikausia perinyt liikuntaseuroilta vuokraa salien käytöstä aikuisten osalta. Tarkkaan ottaen vuokraa peritään myös lasten ja nuorten salivuoroista, mutta kunta maksaa nämä vuokrat seuroille takaisin avustuksina.

Salimaksuihin liittyy kolme ongelmaa. Ensinnäkin ne aiheuttavat seuroille ja kunnalle tarpeetonta paperin ja rahan pyöritystä. Toisekseen ne asettavat eri lajien harrastajat eriarvoiseen asemaan, kun esimerkiksi kunnan hiihtolatujen käytöstä ei peritä vuokraa. Kolmas ongelma on se, että kunnan maksupolitiikan pitäisi kannustaa liikunnan harrastamiseen. Salivuokrien periminen ei tätä periaatetta toteuta.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →