Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Joutsan kunnan hallintosäännön 4. pykälän 4. kohdan muuttamista. Pykälässä määritellään kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät.

Päätöksen taustalla on Kalle Willmanin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tekemä valitus. Willman pyysi hallinto-oikeutta kumoamaan lain vastaisena Joutsan valtuuston kesäkuussa kunnan hallintosäännön 4. pykälän 4. kohtaan tekemän lisäyksen.

Lisäyksessä yhdeksi kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä kirjattiin vastata siitä, että johtoryhmän kanssa käydään vuosittain arviointikeskustelut ja päättää yhdessä muiden hallituksen puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajan kanssa johtoryhmän työn painopistealueet, vastuualueet sekä työsuhde-edut.

Willmanin valituksen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyysi Joutsan kunnalta lausuntoa valtuuston kesäkuisesta päätöksestä. Kunnan lausunnossa, jonka maanantai-iltana kokoontunut kunnanhallitus päätti hallinto-oikeudelle antaa, hallintosäännön sanamuoto todetaan huonosti muotoilluksi.

Lausunnon mukaan tarkoituksena ei ole ollut, että kunnanhallituksen puheenjohtaja päättää johtoryhmän työn painopistealueista, vastuualueista ja työsuhde-eduista, vaan että tämä ja muut edellä mainitut puheenjohtajat neuvottelevat ja valmistelevat mainitut asiat kunnanhallitukselle, ja kunnanhallitus päättää näistä asioista edellä mainitun valmistelun pohjalta.

Tarja Kuikka