Joutsan kunta ostaa ympärivuorokautisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ensi vuoden alusta alkaen Jyväskylän kaupungilta. Kyse on palvelusta, johon turvaudutaan kiireellisissä sosiaalityön kriisi- ja hätätilanteissa sekä silloin, kun tarvitaan akuuttia kriisiapua äkillisissä traumaattisissa tilanteissa.

Keski-Suomessa aloittaa ensi vuoden alussa maakunnallinen, ympäri vuorokauden toimiva sosiaali- ja kriisipäivystysyksikkö. Yksikön palvelut tuottaa Jyväskylän kaupunki ja maakunnan kunnat ostavat palvelut yksiköltä.

Kustannukset on suunniteltu jaettavaksi siten, että Jyväskylä maksaa niistä 59 prosenttia ja muut kunnat loput 41 prosenttia yhdessä, kukin kunta suhteessa asukaslukuunsa. Joutsan kustannusten on arvioitu olevan ensi vuonna noin 17.000 euroa.

Keski-Suomen kunnat ovat käyttäneet runsaan vuoden ajan yhteistä virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä. Tämänkin palvelun on tuottanut Jyväskylän kaupunki. Akuutista kriisipäivystyksestä ja -avusta maakunnassa on vastannut ympärivuorokautisesti suurelta osin Kriisikeskus Mobile.

Maakunnallisen ympärivuorokautisen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikön perustamisen taustalla on valtakunnallinen ohjaus siirtyä alueellisiin sosiaali- ja kriisipäivystyksiin. Maakunnalliselle päivystysyksikölle on myös kaavailtu sosiaalihuollon valmiuteen ja varautumiseen liittyviä vastuita ja tehtäviä.

Käytännössä kyse on esimerkiksi ympärivuorokautisesta valmiudesta toimia suuronnettomuuksissa ja muissa äkillisissä onnettomuustilanteissa.

Tarja Kuikka