Joutsan kunta hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 500.000 euroa vuodelle 2021. Hakemusta perustellaan sillä, että kunnan tilinpäätös oli viime vuonna 524.508 euroa alijäämäinen, ja alijäämän, koronamenojen ja erityisesti perusturvan kohonneiden menojen takia kunta on joutunut tasapainottamaan talouttaan vuoden 2021 talousarviossaan ja toiminnassaan.

Tämän vuoden talousarvio on laadittu kunnassa 774.000 euroa alijäämäiseksi, ja nykyisen ennusteen mukaan kunnan taseen ylijäämä olisi alijäämäinen vuoteen 2023 mennessä.

Joutsan kunnanhallituksen maanantaina hyväksymässä, valtiolle osoitettavassa hakemuksessa todetaan, että kunta on taloutensa tasapainottamiseksi jo lakkauttanut yhden peruskoulun ja hakenut aktiivisesti uusia toimintamalleja. Kunnan talousarvion talouden sopeuttamissuunnitelmassa on myös esitetty toimenpiteiksi omaisuuden myyntiä, henkilöstösäästöjä sekä tarvittaessa verojen korotusta.

Kunta voi hakea valtiolta harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta, jos se on poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Korotuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä.

Tarja Kuikka