Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on lopettanut Luhangan kuntaa koskevan valvonta-asian käsittelyn. Avi toteaa, että Luhangan kunta on ryhtynyt asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin ja sosiaalityön resurssi on saatettu Joutsan kunnan kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksen perusteella asianmukaiseksi.

Asia tuli vireille viime vuoden keväällä epäkohtailmoituksen perusteella. Aluehallintovirasto velvoitti marraskuussa Luhangan kuntaa huolehtimaan siitä, että kunnassa on riittävä määrä sosiaalityöntekijöitä ja muita sosiaalihuollon ammattihenkilöitä lain edellyttämällä tavalla.

Luhanka päätyi lopulta ostopalvelusopimukseen Joutsan kunnan kanssa, mikä ratkaisi resurssiongelman.

Markku Parkkonen