Levälahden sillan remontti käynnistyy aiemmista suunnitelmista poiketen jo ensi viikon maanantaina ja liikennöinti sillalla katkaistaan tuolloin.

– Perjantaina aloitellaan jo valmistelutyöt, mutta 6. päivä maanantaina aloitetaan varsinainen purkutyö ja silloin meidän täytyy se siltaliikenne katkaista. Nyt muut työt ovat edenneet siihen malliin etuajassa, että tullaan siihen purkutyöhön ja yritetään viedä se kolmessa viikossa läpi, kertoo työpäällikkö Pekka Ulvila siltaremontin pääurakoitsijana toimivasta Oteran Oy:stä.

Remontinaikaiset kiertotiejärjestelyt toteutetaan Ulvilan mukaan aiempien suunnitelmien mukaisesti, eli kiertotienä käytetään Kälä-Pajulantietä. Kevyen liikenteen kulkuyhteys siltapaikalla kuitenkin säilyy.

Tarja Kuikka

Lue myös:

JS 11.8.2021 Levälahden sillan remontti käyntiin syyskuussa

Tagged with →