Joutsassa aloittaa tänä vuonna poikkeuksellisesti esikoulussa kaksi eri ikäryhmää. Niin sanotun normaalin, eli yhden vuoden mittaisen esikoulunsa aloittaa Koulunmäellä Esikoissa yhteensä 23 lasta. Puolestaan päiväkoti Koivukummussa yhteensä 14 viisivuotiasta lasta aloittaa kaksivuotisen esikoulunsa.

Joutsan kunta valittiin satunnaisotannalla mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Yhteensä tänä syksynä alkavassa kokeilussa on mukana 105 kuntaa tai kunnista koostuvaa aluetta. Näiden lisäksi on niin sanottuja kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, vaan toimivat kokeilussa verrokkikuntina.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista selvitetään seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunnan tulee osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Joutsan varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto kertoo, että tieto Joutsan kunnan valitsemisesta kokeilukunnaksi tuli tammikuun loppupuolella. Suunnittelutyö alkoi nopeasti helmikuun alkupuolella julkaistun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun perusteiden pohjalta. Perusteiden lisäksi jokainen kokeilukunta sai työstää oman, paikallisen esiopetussuunnitelmansa.

Joutsan suunnitelmaan nostettiin esille joutsalaisuus sekä maalaishenkisyys. Tärkeinä nähdään lähimetsät ja luonto, joita pyritään hyödyntämään esimerkiksi ryhmien yhteisten liikuntahetkien toimipaikkoina. Ryhmien välisen yhteistyön lisäksi eri toimijoiden kanssa pyritään toteuttamaan toimintoja. Esimerkiksi viime viikolla eskarilaisilla oli mahdollisuus päästä katsomaan Haihatuksen sirkusesitystä.

Kaksivuotisessa esiopetuksessa on perimmäisenä ajatuksena herättää lapsen mielenkiinto matemaattisiin ja äidinkielen taitoihin leikkien, lorujen, laulujen sekä ryhmien omien ”tutkimusten” avulla.

– Kaikessa oppimisessa korostuu lapsilähtöisyys. Leikki on viisivuotiaille ihan ehdoton, jonka varjolla voi opetella esimerkiksi sosiaalisia taitoja, ongelmanratkaisua sekä oman mielipiteen esille tuomista. Kaksivuotisessa eskarissa jokaisella on mahdollisuus edetä täysin omassa tahdissa, taustoittaa viisivuotiaiden esikouluopettaja Tiina Ojala.

Paikallisuuden lisäksi Joutsan opetussuunnitelmassa kantava teema on tunnetaidot, joita lapset yhdessä henkilökunnan kanssa opettelevat varhaiskasvatuksen arjessa.

– Tarkoitus on tehdä mahdollisimman paljon yhteistyötä esikouluryhmien välillä koronasuositukset ja -rajoitukset tarkasti huomioiden. Meillä oli keväällä suunnittelupalaveri, jossa nostimme esille muun muassa ryhmässä toimimisen sekä omatoimisuuden. Esimerkiksi pukeutuminen ja kynän oikea ote ovat asioita, joita näkemyksiemme mukaan viisivuotiaiden ryhmässä olisi hyvä harjoitella, listaavat kuusivuotiaiden esikouluopettajat Sari Tuominen ja Elina Peltonen.

Viisivuotiaat aloittavat esikoulunsa Koivukummussa, mutta siirtyvät toiseksi vuodeksi Koulunmäelle Esikoihin.

Opetushallitus tukee kokeilun järjestäjiä kokeilun toimeenpanossa ja esikoulu on maksuton siihen osallistuville perheille.

Viisivuotias Usva Oksanen aloittaa kaksivuotisen esikoulunsa Koivukummussa. Oksanen on ollut perhepäivähoidossa Varalassa, mutta Koivukummussa Oksanen on ollut aiempina kesinä joitakin viikkoja. Elokuun alkupuolella Usva kävi tutustumiskäynnillä yhdessä isänsä Mikko Oksasen kanssa. Isän mukaan Usva olikin heti portista sisään astuessa ottanut esittelyvastuun.

– Usva esitteli paikkoja kuin olisi ollut kotonaan, joten hyvillä mielin eskaria aloitellaan. Paikka tosiaan on jo sinänsä tuttu ja kun opettajakin on jo tuttu henkilö Varalasta, tulee eskarivuosista varmasti antoisia, toteaa Mikko Oksanen.

Lapsen osallistuminen kokeiluun perustuu suostumukseen. Mikko Oksanen kertoo heti tiedon tullessa perheelle olleen selvää, että Usva lähtee mukaan.

– Mielestäni tämä kokeilu kuulostaa hyvältä, en keksi siitä mitään huonoa sanottavaa. Uskon, että lapset saavat hyvät taidot ja tiedot ja ovat valmiimpia lähtemään koulutielle. Opettajan kertoman suunnitelman mukaan paljon asioita pyritään oppimaan leikin kautta ensimmäisenä vuonna, joten ei tästä varmasti mitään haittaa ole, tuumaa Mikko Oksanen.

Usva on isänsä mukaan hyvin innokas oppimaan ja numeroiden sekä kirjainten tunnistus sujuu jo varsin hyvin. Myös oman sekä veljensä Urhon nimen Usva osaa kirjoittaa, ja mallista sujuu myös muidenkin sanojen kirjoitus.

– Paljon on jo harjoiteltu asioita, joita eskarissa varmasti tullaan harjoittelemaan lisää. Ja kaikki innostus on lähtenyt Usvalta itseltään, halu oppia uutta on kova, toteaa Mikko Oksanen tyttärestään.

Ja mitä Usva sitten itse eniten odottaa eskarista?

– No sitä, että pääsen kavereiden kanssa leikkimään ja oppimaan kaikkea uutta ja kivaa, toteaa Usva Oksanen.

Elli Westman tykkää keinua Koivukummun pihalla, äiti Kaisa Häyri antaa vauhtia.

Myös Elli Westman aloittaa esikoulutaipaleensa viisivuotiaana. Perhepäivähoidosta siirtyminen Koivukumpuun Westmania hieman jännittää, mutta tutut kaverit sekä opettajat varmasti auttavat mieluisien eskarivuosien syntymisessä.

– Eniten odotan sitä, että pääsen näkemään kavereita ja leikkimään yhdessä, tuumaa Elli Westman.

Ellin äiti Kaisa Häyri kertoo, että tieto kaksivuotisesta kokeilusta otettiin positiivisesti perheessä vastaan. Päätös lähteä mukaan syntyi pikimmiten ja Häyri toteaa testiryhmään kuulumisen kuulostavan mielenkiintoiselta.

– Kyllä tämä kuulostaa hienolta ja on mukava olla mukana. Mielenkiinnolla odotan, millaisia hyötyä ja kokemuksia tästä syntyy. Meidän Arvi on tällä hetkellä kolmevuotias, joten jännä nähdä, tuleeko hän käymään eskarin yhdessä vai kahdessa vuodessa kuten isosiskonsa, pohtii Häyri.

Häyrin mielestä kaksivuotisen esikoulun suunnitelma vaikuttaa hyvältä. Häyrin mielestä on tärkeää, että asioita pyritään oppimaan leikin kautta. Elli tunnistaa jo numeroita sekä kirjaimia ja oman nimenkin kirjoitus sujuu mallikkaasti.

– Uskon, että lapset ovat kahden esikouluvuoden jälkeen entistä valmiimpia kouluun. Olisihan se hienoa, jos eskarissa oppisi jo lukemaan, toteaa Häyri.

Yleisesti voidaan todeta, että kaikki osapuolet näkevät yhden lisävuoden positiivisena ja hyvänä asiana.

– Nyt lapsilla on tuplasti aikaa harjoitella, kokea ja oppia monipuolisesti. Pystymme myös ehkä paremmin kiinnittämään huomiota oppimisessa tuleviin ongelmiin ja valmistautumaan koulumaailman haasteisiin. Jokaiselle varmasti löydetään oma polku sekä tahti edetä kohti kouluvalmiutta, summaa Ojala.

Koulunmäellä riittää monenikäisiä ja -kokoisia kulkijoita.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Usva Oksanen astelee tomerasti eskarin porteista sisään, isä Mikko Oksanen seuraa perästä.