Luhangan entinen kirjastotalo ei mennyt kaupaksi ensimmäisellä myyntikierroksella. Talosta pyydettiin tarjouksia heinäkuun loppuun mennessä ja korkein tarjous oli 35.000 euroa, mikä jäi alle kunnan määrittämän 40.000 euron minimihinnan.

Kunta jää nyt toistaiseksi odottamaan uusia tarjouksia ja uusi kunnanhallitus käsittelee asiaa ensimmäisissä kokouksissaan.

Vanha kirjastotalo jäi tyhjilleen, kun Luhangan kirjasto muutti maaliskuussa Kylätalolle.

Markku Parkkonen

Tagged with →